A TRND ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

1. Általános rendelkezések

A trnd AG (székhely: Winzererstr. 47d, 80797 München, Németország, regisztrációs szám: HRB 171131 ) – a továbbiakban: trnd, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát.

A trnd tisztában van a személyes adatok védelmének fontosságával, és a felhasználók személyes adatainak kezelésekor kiemelten figyel a magánszféra megőrzésére. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak.
A trnd elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A trnd a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A trnd a személyes adatokat nem adja tovább jogosulatlan harmadik fél számára, abban az esetben sem, ha egy trnd projektben részt veszel. Az a megrendelő sem kap személyes adatokat, akivel ilyen esetben a projekt kapcsán együttműködünk.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A trnd weboldalával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Felhívjuk figyelmedet, hogy amennyiben nem saját személyes adataid adod meg, úgy a Te kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.1. trnd honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a trnd honlap látogatása során a trnd a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2oo1. évi CVIII. Törvény.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, a felhasználó számítógépén lévő operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: a trnd személyes adataid kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (2011. évi CXII. Törvény).

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat a trnd más információval nem kapcsolja össze, személyed azonosítására nem törekszik.
Külső szolgáltatók adatkezelése:
A trnd portál html kódja a trnd-től független, külső szerverre érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt képesek adataidat gyűjteni.

A trnd, illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálásod érdekében a számítógépeden kis adatcsomagot, ún. Sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatásod során elmentett adataidat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit törölheted számítógépedről, illetve letilthatod böngésződben azok alkalmazását.

2.2 trnd regisztráció

A trnd egyes szolgáltatásai csak akkor érhetők el, ha regisztrálsz a honlapon.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szolgáltatás testre szabása, elektronikus hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel.

A személyes adatokat arra használjuk, hogy termékeket és meghatározott trnd projektekről szóló információkat küldjünk Neked, vagy más trnd-vel kapcsolatos eseményekről informáljunk. Kivételt képezhetnek a személyes adatok továbbadására vonatkozó jogszabályi felhatalmazás vagy egy veled személyesen kötött külön megállapodás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2oo1. évi CVIII. Törvény. A kezelt adatok köre: azonosító szám, felhasználói név, jelszó, eMail cím, IP cím, név, lakcím, felhasználó neme, születési dátum, családi állapot, gyermekek száma, foglalkozás, tanulmányi végzettség, egyesületi tagság, hozzájáruló nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama: a trnd személyes adataid kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (2011. évi CXII. Törvény). Hírlevél feliratkozás esetén a trnd a dátum, időpont, név és eMail cím adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Nyilvánosságra hozatal: azon adatfajták körében, amelyeket kifejezetten engedélyezel.

A személyes adatokat belépés után a Profilom menü alatt módosíthatod és törölheted.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64499/2013

2.3 Tartalom és információ megosztás

Tájékoztatunk, hogy az általad megadott személyes adatok, információk olyan értékes adatok, melyekkel egyesek visszaélhetnek.

Tudomásul veszed, hogy amennyiben profilodat törlöd, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmad egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

2.4 Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A trnd számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helye a székhelyén található. Ennek címe: Winzerer str. 47d, 8o797 München, Németország.

A trnd a személyes adatok kezelése során biztosítja az alábbiakat:
• a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek,
• adatkezelés hitelessége,
• kezelt adatok változatlansága,
• kezelt adatok ne legyenek hozzáférhetőek jogosulatlanok számára.
A trnd gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

3. Az adatkezelő elérhetősége

trnd AG
székhely: Winzerer str. 47d, 80797 München, Németország
regisztrációs szám: HRB 171131
regisztráló bíróság: Registergericht München
telefon: +49 89 307 668 250
eMail: info@trnd.com
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64499/2013

4. Az adatfeldolgozó elérhetősége:

trnd Central Eastern European Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-194651
Telefon: +361 209 9361

5. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted azok helyesbítését, illetve törlését a trnd-től. Kérelmedre a trnd szintén tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó elérhetőségeiről, az adatfeldolgozó tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adataidat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 3o napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a trnd költségtérítést állapít meg.

A trnd a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, annak törlését Te kéred, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A trnd a helyesbítésről és a törlésről értesít Téged, valamint mindazokat, akiknek korábban az adatot továbbította.

Jogorvoslatként a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben (az érintettként Téged megillető jogaid megsértése esetén – így különösen, de nem kizárólagosan: felvilágosítás megtagadása; helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása, stb.) bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhatsz.

A felhasználó hozzájárulása adatai kezeléséhez és feldolgozásához

Hozzájárulok ahhoz, hogy a trnd AG, Winzererstr. 47d, 80797 München (továbbiakban „trnd“) személyes adataimat kezelje (így pl. gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása stb.) és a jelen nyilatkozat 4. pontjában meghatározott adatfeldolgozó feldolgozza, különösen a „www.trnd.hu“ internetes platformhoz kapcsolódó felhasználói szerződésemben foglaltak teljesítése és a trnd projektek keretében az áruk hozzám való eljuttatásának céljából.

Személyes adatok egyrészről lehetnek állandó adatok (pl. név, cím, eMail cím, születési dátum, felhasználó név, jelszó), másrészről egyéb felhasználói adatok (pl. IP cím, használat kezdete és vége, lehívott oldalak).

Tudom, hogy a regisztráció során csak a következő adatokat kell megadnom:
• Felhasználónévként egy általam választott fantázianév (továbbiakban „felhasználónév“)
• egy általam választott jelszó
• eMail címem
• családi- és keresztnevem
• címem
• nemem
• születési dátumom
• családi állapotom
• információ arról, hogy vannak-e gyermekeim
• foglalkozásom
• tanulmányi végzettségem
• tagja vagyok-e valamilyen klubnak vagy egyesületnek

A trnd-platform használata lehetővé teszi néhány szabadon választható szolgáltatás használatát, mint például a felméréseken való részvétel. Tudomásul veszem, hogy ezen szolgáltatások használata során nyert adatokat trnd a „felhasználónevemhez“ kapcsolva kezeli és feldolgozza.

Önkéntesen módomban áll további adatokat megadnom, mint például preferenciám vagy baráti- vagy ismerősi-köröm mérete, amennyiben részt veszek a trnd internetes-platformon futó felméréseken. Az adatok az adott felmérés során általam megadott adatokból nyerhetők ki. Tudomásul veszem, hogy az ily módon megadott további személyes adatokat a trnd a „felhasználónevemhez“ csatolva menti, kezeli és feldolgozza, különösen trnd-projektek-résztvevők kiválasztásához.

2. Tudomásul veszem, hogy a trnd „felhasználónevemet“ és minden általam a trnd internetes-platformon közölt tartalmat, mint a termékekhez kapcsolódó kommentek, termékértékelések, más felhasználó által írt jelentések értékelése, hozzászólások, képek, audio- és video-fileok, profilomból nyilvánosan elérhetővé tesz. Ezeket az információkat más felhasználók tudtom nélkül is láthatják, olvashatják. Ismert számomra, hogy értékeléseket nyilvános és nem-nyilvános módon is le tudok adni. Ha egy értékelést nem-nyilvános módon adok le, akkor az harmadik fél (más felhasználó) számára nem lesz látható.

A nyilvános felhasználói profilom csupán a „felhasználónevemet“ és a regisztrációm dátumát, illetve tagságom időtartamát tartalmazza. További adatokat saját magamról, a nyilvános felhasználó-profilom nem tartalmaz. A nyilvános profilban található adatokon kívül további adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá, hacsak saját magam nem osztok meg ilyen jellegű adatokat nyilvános blogokon, illetve fórumbejegyzésekben, vagy nyilvános jelentésekben.

3. Ismert számomra, hogy az általam önkéntesen megadott adatok, melyek az 1. pontban részletezett szükséges adatokon (pl. felhasználónév, családnév, keresztnév, cím) túlmutatnak, a trnd-profilom megfelelő részében törölhetők. Ezen kívül ismert számomra, hogy a felhasználói fiókomat bármikor törölhetem, mely esetben a személyes adataim azonnal törlésre kerülnek, amennyiben ez nem ütközik törvényi, szerződésbeli vagy kötelező tárolási-kötelezettségbe vagy -jogba.

4. Tudomásul veszem, hogy a trnd keresőfunkciót bocsát a felhasználók rendelkezésére, mely segítségével az általam, a trnd-platformon írt tartalmak (ill. kommentek és értékelések) megtalálhatók.

5. Tudomásul veszem, hogy más felhasználók az általam írt kommenteket, jelentéseket és egyéb tartalmakat szintén kommentálhatják, és ezek a hozzászólások szintén nyilvánosan elérhetők lesznek. A trnd biztosítja, hogy a Felhasználói- és Részvételi feltételekben szabályozott rendelkezéseket a felhasználók betartsák, és olyan hozzászólásokat, melyek ezen rendelkezésekbe ütköznek, töröl.

6. Tudomásul veszem, hogy a trnd minden általam megadott személyes adatot, mint például a címemet vagy baráti- és ismerősi-köröm méretét arra használja, hogy engem potenciális trnd-projekt résztvevőnek kiválasszon, és jelentkezési kupont küldjön számomra.

7. A „tagok toborzása“ funkcióval harmadik félnek tudok eMailt küldeni, mellyel felhívom figyelmét a trnd-platformra, egyúttal meghívom őt, hogy legyen tag.

Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha egy másik trnd-tag segítségével, a „tagok toborzása“ funkció használatával toboroztak, és a regisztrációmat a kapott hivatkozásra kattintva indítottam el, a trnd a következő kiegészítő adatokat is tárolja rólam: regisztrációm dátuma, illetve, hogy mely trnd-tag toborzott.

8. Tudomásul veszem, hogy a trnd, az általa üzemeltetett internetes-platformon végzett tevékenységeimet, illetve visszajelzéseimet, melyeket a trnd internetes-platformon keresztül juttatok el a trnd számára, kiértékeli. A kiértékelés egy pontozásos értékelő rendszer keretében (trnd „Wombat“) történik – ennek részletes ismertetését lásd a Felhasználói- és Részvételi feltételekben. Tudomásul veszem, hogy olyan termékek esetén, melyeket a projekt lejártát követően vissza kell szolgáltatnom a trnd-nek, a trnd azok visszaadáskori minőségi állapotát is figyelembe veszi az értékeléskor.

9. Tudomásul veszem, hogy a trnd felhasználói adataimat többek között „sütik“ (cookies) segítségével kezelje és feldolgozza. A „sütik“ részletes meghatározását lásd még a 2.1 pontban leírtaknál. Azok az információk, melyekhez a trnd „sütik“ segítségével jut, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az ajánlatok a lehető legjobban igényeimre legyenek szabva, illetve igényeim szerint legyenek továbbfejlesztve. Ismert számomra, hogy böngészőmet be tudom úgy állítani, hogy „sütik“ fogadása előtt informáljon, illetve letiltsa a „sütik“ fogadását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni.

10. Tudomásul veszem, hogy abból a célból, hogy ellenőrizhesse identitásomat, a trnd rögzíti IP címemet, amikor tartalmat töltök fel az internetes portálra. Tudomásul veszem, hogy a trnd az IP címek segítségével statisztikai kimutatásokat készít, a weboldal karbantartása és optimalizálása céljából. Az IP címek nem lesznek hozzákötve személyes adatokhoz.

11. Tudomásul veszem, hogy a trnd kutatások kiértékelése céljából vagy a trnd online platform felhasználói igényekre szabásához, nicknevek felhasználásával felhasználói profilokat hozzon létre. Ilyen felhasználói profil létrehozását megtagadhatom. A trnd az ilyen felhasználói profilokat nem köti össze a nicknevek tulajdonosának adataival.

12. Tudomásul veszem, hogy a trnd eMail címemet alábbi célokból kezeli és feldolgozza, abban az esetben, ha ehhez korábban kifejezetten hozzájárultam:
• meghívók küldése trnd projektekhez
• információk küldése egy projekt alatt
• általános trnd-vel kapcsolatos információk küldése
Ezt a hozzájárulást elkülönítetten a regisztrációm során, vagy a regisztrációt követően tudom megtenni (jelentkezz be a trnd tagi felületre; kattints a „Profilom“-ra; az eMail beállítások rész alatt kattints a „szerkesztés“-re és válaszd ki a kívánt beállítást).

13. trnd projektek kapcsán a termékek küldése esetén fontos lehet, hogy a trnd személyes adataimat trnd leányvállalatoknak, illetve a trnd vállalatcsoport cégeinek továbbküldje - pl. magyarországi projekt esetében a trnd AG a trnd Central Eastern Europe Kft-nek. Ezért tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a trnd, a trnd projektek keretében megvalósuló termék küldés céljából, személyes adataimat most vagy a jövőben, a trnd vállalatcsoport tagjainak vagy leányvállalatainak online vagy offline (adathordozón) módon továbbítsa, és az adatok feldolgozása itt történjen. Hivatkozott vállalatok ugyanolyan szigorú adatvédelmi előírásokat követnek mint a trnd AG. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Nem engedélyezett, hogy a fent megjelölt vállalatok személyes adatokat továbbadjanak. Az alábbi vállalatok tartoznak jelenleg a trnd vállalatcsoport alá: trnd AG, Winzererstr. 47d, 80797 München, Deutschland, HRB 171131 und trnd Central Eastern Europe Kft, [székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., cégjegyzék szám: 01-09-194651.

Fenti nyilatkozatomban foglaltakat jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatom. A visszavonással megszűnik a felhasználói jogviszonyom.

trnd AG (székhely: Winzererstraße 47d, 80797 München, Németország. eMail: info@trnd.com
cégjegyzékszám-Nr: HRB – 171131)
Adatvédelmi megbízott: Michael Plankemann, activeMind AG, Potsdamer Straße 3, 80802 München, Németország - Vezetőség: Torsten Wohlrab, Guenter Lichtner, Robert Schlittenbauer
Felügyelő Bizottság elnöke: Arne Wolter