Felhasználói felt ...

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?

Csatlakoznál a trnd-hez?

/ Felhasználói feltételek - Régi

trnd Felhasználói- és Részvételi Feltételek.

Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban: Feltételek) szabályozzák a jogi viszonyt közted, mint a trnd.hu online felület (továbbiakban „online felület“) felhasználója, illetve trnd projektek résztvevője, és az internetes platform üzemeltetője, a trnd International GmbH (székhely: Winzererstr. 47d-e, 80797 München, Németország, regisztrációs szám: HRB 226897) - továbbiakban: trnd között.

A lap alján találhatod a részletes Felhasználói- és Részvételi Feltételeket (hyperlink).

A Feltételek rövid összefoglalója:

A trnd honlapján történő regisztrációddal lehetőséged nyílik a trnd által meghirdetett projektekben (továbbiakban: trnd projekt) való részvételre és termékek tesztelésére, értékelésére.

Regisztrációddal hozzájárulsz ahhoz, hogy trnd projektekről, felmérésekről és egyéb eseményekről információkat, valamint trnd-s tevékenységedről visszajelzést küldjünk Neked eMailen.

A trnd személyes adataidat, melyeket a regisztráció során megadsz, semmiképpen sem hozza nyilvánosságra, illetve nem adja tovább jogosulatlan harmadik félnek. Számunkra a magánszférád megőrzése és adataid védelme kiemelkedő fontossággal bír. A részleteket ezzel kapcsolatban az Adatvédelmi Nyilatkozatban találod meg.

Ha elhatározod, hogy részt veszel egy trnd projektben, engedélyezed számunkra, hogy tevékenységeid eredményeit más résztvevő felhasználó eredményeivel együtt kiértékeljük, és ügyfelünk számára közöljük. Az ügyfél felé történő közlés anonim módon történik. Ennek értelmében semmilyen személyes adatot (pl. név, cím stb.) nem továbbítunk az ügyfél felé. Ügyfeleink ugyanis nem a személyes adataid megismerésében érdekeltek, érdeklődésük kizárólagos célpontja az ún. „szájreklám“, amit (ti, mint regisztrált résztvevők) végeztek számukra, illetve a véleményetek a termékekről.

Ahhoz, hogy a trnd honlapján regisztrálhass és részt vehess a projektjeinkben, legalább 18 éves kell, hogy legyél.

Részletes felhasználói- és részvételi feltételek

Bevezetés:

A regisztrált felhasználók számára a trnd lehetőséget kínál arra, hogy ún. véleményvezérként/trendformálóként részt vehessenek termékek tesztelésében és értékelésében. Ezenkívül lehetőség nyílik a weboldalon található további szolgáltatások (pl. toptrnd szavazások) használatára. A regisztráció, a trnd projektekben való részvételre semmilyen formában nem kötelez.

1. Érvényesség

A jelen Feltételekben foglaltak minden, a trnd-nél tagként regisztrált (továbbá: trnd-tag) felhasználóra érvényesek.

2. Jelentkezés / Regisztráció

(1) Regisztrációval válhatsz trnd taggá. A regisztráció előfeltétele annak, hogy véleményvezérként / trendformálóként, projektekben és új termékek tesztelésében, valamint értékelésében vehess részt.

(2) Minden trnd tag csak egy felhasználói fiókot hozhat létre és használhat. A többszöri regisztráció tilos.

(3) Minden jelentkező köteles valós adatokat és információkat megadni. Jelentkezéskor a tagok személyes jelszót kapnak. A tag kötelessége, hogy a jelszót titokban tartsa, és az harmadik fél számára ne legyen hozzáférhető. Abban az esetben, ha felhasználónevével és jelszavával a trnd online-platform-ot jogosulatlanul használják, a tag haladéktalanul értesíteni köteles a trnd-t. A jelentkezést követően a felhasználó eMail címének ellenőrzése céljából, minden esetben egy eMail-t kap. A trnd semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő igényekért, hogy a tag felhasználónevét vagy jelszavát kiszolgáltatja 3. személynek.

3. Adatvédelem/Személyes adatok

A trnd tisztában van a személyes adatok védelmének fontosságával, és a felhasználók személyes adatainak gyűjtésekor és feldolgozásakor kiemelten figyel a magánszféra megőrzésére. A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó, hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően történik. Az ezzel kapcsolatos részletek az Adatvédelmi Nyilatkozatban találhatók.

4. Tagsági idő, tagság megszűnése

(1) A trnd honlapján történő regisztráció a trnd projektekben való részvételre nem kötelez.

(2) A felhasználó a tagságát bármikor megszüntetheti tagságának törlésével.

(3) A trnd a felhasználói szerződést 14 napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetheti. Az indokolt esetben történő, rendkívüli felmondáshoz való jogot ez a rendelkezés semmilyen formában nem korlátozza. A trnd részéről rendkívüli felmondásra legfőképpen a felhasználó általi, a Feltételek 5. pontjában foglaltak vagy a szerzői jogi szabályozás (ezen dokumentum 7. pontja) megsértése adhat okot. A felmondás minden esetben írásban vagy eMailen kell, hogy megtörténjen. A felhasználói szerződés felmondása a folyamatban lévő trnd-projekt-szerződéseket nem érinti.

5. Felhasználási szabályok, projektekben való részvétel, trnd-pontok

(1) Minden tag köteles a trnd szolgáltatásainak használatakor, a többi felhasználóval való kapcsolata során, a vonatkozó hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat betartani, és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a többi felhasználó jogait sérti.

(2) A trnd projektek során, a kiválasztott tagoknak meghatározott reklámozó vállalatok termékei állnak rendelkezésükre tesztelés céljából, vagy meghatározott belső információkat kapnak. A tagok feladata a termékek tesztelése, értékelése és tovább ajánlása, illetve a belső információk tanulmányozása. A teszt termékek használati-, tesztelési-, értékelési kötelezettsége a kiválasztott felhasználók körében semmilyen esetben sem áll fenn. Ha a tag a reklámozó vállalat termékeit továbbajánlja, illetve a termékinformációkat másokkal megosztja, minden esetben kötelessége felhívnia arra a figyelmet, hogy részt vesz egy trnd-projektben. A tag fenti esetekben mindig nyíltan fejezze ki véleményét a termékről. A kritika kifejezetten megengedett. További részletek, az adott projekt részvételi feltételeiben kerülnek szabályozásra. Amennyiben az adott projekt részvételi feltételeiben meghatározottak eltérnek jelen Feltételekben foglaltaktól, úgy előbbi az irányadó.

(3) A projektek résztvevői a trnd saját megítélése szerint kerülnek kiválasztásra, ezzel kapcsolatban bárminemű igényérvényesítés kizárt.

(4) A projektben való részvétel alapfeltétele, a betöltött 18. életév.

(5) A trnd fenntartja a jogot egy tag projektből történő kizárására, ha a jelen Feltételekben, vagy a projekt speciális részvételi feltételeiben foglaltakat nem tartja be.

(6) Az áruk, melyeket a tagok a projektek keretében a trnd-től, illetve a reklámozó vállalatoktól kapnak, forgalomba nem hozható minta termékek. Ezen termékek értékesítése, különösen olyan platformokon mint eBay, Vatera tilos. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a viszonteladás a reklámozó vállalatok védjegyoltalmi jogának megsértésébe ütközhet, mivel ezek a vállalatok az adott termékeket nem eladási céllal hozták forgalomba.

(7) Némely trnd projekt esetében a teszt terméket/teszt termékeket vissza kell szolgáltatni. Ilyen esetben a trnd a projektre való jelentkezés előtt, erre a visszaküldési kötelezettségre nyomatékosan felhívja a figyelmet. Azokat a teszt termékeket, melyeket a felhasználó csak meghatározott időre kap meg, a felhasználó csak ebben az időszakban használhatja, és ezen időszak után, haladéktalanul köteles visszajuttatni a trnd-nek. Ha nincs használati időszak meghatározva, a trnd felszólítása után kell a teszt terméket a trnd számára haladéktalanul visszajuttatni. A visszaküldés költségeit a trnd viseli, hacsak ez a trnd-projekt-szerződés keretében kifejezetten nem kerül másként meghatározásra.

(8) Abban az esetben, ha a tagok felméréseken vesznek részt, beszámolókat küldenek stb., a trnd értékelő pontokat, u.n. „Wombatokat“ oszthat ki. A „Wombatok“ azt mutatják, hogy mennyire aktív valaki trnd tagként. A trnd saját belátása szerint oszthatja a „Wombatokat“ és ebben nem kötelezi semmilyen előírás. A trnd-“Wombatok“ kiosztása, a trnd-projektben való részvétel esetében azonban alapvetően attól függ, hogy milyen terjedelmes, illetve részletes egy termékélményről szóló visszajelzés, vélemény, vagy ötlet, mely a projekthez kapcsolódik. A trnd „Wombatoknak“ nincs pénzbeli értéke és nem is válthatóak készpénzre. A trnd „Wombatok“ nem átruházhatóak, azok kiosztásával kapcsolatos bárminemű igényérvényesítés kizárt. A trnd fenntartja a jogot, hogy fenti pontozásos értékelő rendszert a jövőben bármikor megváltoztassa, bővítse vagy szűkítse.

6. Felhasználói feltételek módosítása

A trnd fenntartja magának a jogot, hogy jelen Feltételekben foglaltakat módosítsa, illetve megváltoztassa. Az esetleges módosításokat a trnd a felhasználókkal az interneten keresztül, a trnd szolgáltatások ismételt használatakor, a trnd internetes platformján közli, a belépést követően. Ha a tag nem ért egyet a módosítással, akkor jelen Feltételek 4. pontjában foglaltaknak megfelelően meg kell hogy szüntesse tagságát. A módosítások a trnd által meghatározott időponttól érvényesek.

7. Szerzői jog

(1) A trnd weboldala, illetve egyéb dokumentumok és anyagok, melyeket a tagok a trnd-től kapnak, általában szerzői jog által védettek, és csak az előírásoknak és a trnd által meghatározott feltételeknek megfelelően használhatóak. Ezek mindennemű további sokszorosítása, terjesztése, reprodukciója vagy hozzáférhetővé tétele a szerzői jog tulajdonosának jóváhagyása nélkül tilos.

(2) Amennyiben a trnd szoftvert kínál letöltésre, ezzel együtt ennek csak egy számítógépen történő rendeltetésszerű használatára ad jogot.

(3) Azok a trnd tagok, akik internetes blogokon, illetve platformon beszámolókat/tartalmakat hoznak létre, illetve nyújtanak be, engedélyezik a létrehozott tartalmak időbeli- és térbeli-korlátozás nélküli, ingyenes használati jogát a trnd-nek (különösen blogbejegyzések és hozzászólások esetében, valamint beküldött beszámolók, képek, illetve videók esetében), így a trnd jogában áll ezeket a tartalmakat terjeszteni, sokszorosítani és nyilvánosságra hozni.

(4) A trnd felé történő tartalom szolgáltatására vonatkozóan kijelented és szavatolod a következőket: · Te vagy az egyedüli szerzője és tulajdonosa a szellemi tulajdonjogoknak, mely a tartalomhoz kapcsolódik; · minden általad szolgáltatott tartalom helyes és megfelel a valóságnak; · betöltötted a 18. életéved; · az általad szolgáltatott tartalom nem sérti jelen Feltételekben leírtakat.

Fentieken túl elfogadod, hogy, és nem nyújtasz be olyan tartalmakat, · melyekről tudod, hogy valótlanok, pontatlanok vagy félrevezetőek; · melyek szerzői jogot vagy más harmadik fél által gyakorolt jogot sértenek; · melyek jogszabályt, nemzetközi egyezményt, illetve alacsonyabb szintű rendelkezést sértenek; · melyek ellentétesek az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal; · melyek ellentétesek bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal; · melyek bármely magánszemély, gazdálkodó szervezet, vagy bárki más számára gyalázkodóak, rágalmazóak, sértőek vagy diszkriminálóak lehetnek; · melyek ellentétesek a jó erkölcs követelményével; · melyekért pénzt vagy egyéb ellenszolgáltatást kaptál harmadik féltől; · melyek információkat tartalmaznak más weboldalakra, címekre, eMail címekre, elérhetőségekre vagy telefonszámokra vonatkozóan; · melyek számítógépes vírusokat, -férgeket vagy más, számítógépekre potenciálisan kártékony fájlokat tartalmaznak.

(5) Tudomásul veszed, hogy nem támaszthatsz kártérítési, vagy bármely más igényt, illetve követelést a trnd-vel (valamint a trnd képviselőivel, munkavállalóival, illetve esetleges alvállalkozóival) szemben – beleértve az esetlegesen felmerülő ügyvédi- és bírósági költségeket –, melyek fenti (7. pont (4) bekezdés) kötelezettségeid megsértése következtében esetlegesen felmerülnek.

(6) A trnd fenntartja magának a jogot a weboldalán lévő tartalmak módosítására, megváltoztatására vagy törlésére, abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy azok sértik a tartalmi irányelveket, vagy egyéb előírásokat, melyeket a Feltételek rögzítenek.

(7) Minden esetben fenntartja magának a trnd a jogot, hogy a beküldött beszámolókat eltávolítsa vagy azok nyilvánosságra hozását megtagadja. Te vagy a felelős az általad készített beszámolók tartalmáért. A fentieket kifejezetten tudomásul veszed.

8. A trnd Kft. weboldalának és szolgáltatásainak hozzáférhetősége

(1) A trnd jogosult a weboldal elérhetőségét és szolgáltatásait bármikor felfüggeszteni, és a felhasználói viszonyt megszüntetni.

(2) Előfordulhat, hogy a weboldal és a további szolgáltatások technikai problémák miatt időszakosan nem elérhetőek. A tagok nem érvényesíthetnek követelést a trnd weboldala és szolgáltatásainak elérhetőségére, illetve el nem érhetőségére vonatkozóan.

9. A felelősség korlátozása

(1) A trnd Szolgáltatásainak eléréséhez szükséges technikai háttér biztosításáért, különösképpen a szükséges hardware és software (pl. internet böngésző), valamint a hozzáférési- és adatátviteli-szolgáltatások biztosításáért a felhasználó saját költségén felel. A felhasználó egyéni hardware és software konfigurációja és a szolgáltatások kompatibilitásáért a trnd nem vállal felelősséget.

(2) A trnd csak a következő esetekben kötelezhető kártérítésre: · Az életet ért sérelmek, testi sérülések, egészségi károsodásokkal kapcsolatosan felmerülő károk esetén, melyek a trnd, annak képviselőjének vagy munkavállalójának gondatlanságából elkövetett kötelességszegésére vezethetők vissza. · egyéb károk esetén, amikor a kár a trnd képviselőjének, beosztottjának, vagy megbízottjának szándékos, vagy tudatos gondatlanságból elkövetett kötelességszegésére vezethető vissza. · olyan károk esetében, melyek a trnd, annak képviselője, munkavállalója, vagy megbízottja szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett szerződéses kötelezettségszegésére vezethetők vissza. Szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyek betartása a szerződés rendeltetésszerű teljesítését biztosítják, és melyek betartása általában elvárható a felhasználó által. · olyan károk esetében, melyek a trnd által nyújtott szavatosság és jótállás hatálya alá tartoznak.

Amennyiben felek jelen Feltételektől eltérően nem rendelkeznek, a felhasználó fentieken (9/2) túli mindennemű kártérítési igénye kizárt. Jelen felelősség-kizárás nem vonatkozik a jogszabályban meghatározott felelősségen alapuló kártérítési igényekre.

A szerződéses kötelezettség egyszerű gondatlanságból történő megszegése esetén, a kártérítés a tipikusan elvárható kár összegéig terjedhet. Kivételt képeznek az életet ért sérelmek, testi sérülések, egészségbéli károsodásokkal összefüggő kártérítési igények. A szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyek betartása a szerződés rendeltetésszerű teljesítését lehetővé teszik, és melyek betartása a trnd-től elvárható.

10. Záró rendelkezések

(1) Jelen Feltételek egyes rendelkezései részbeni, vagy teljes érvénytelensége, illetve hatálytalansága, valamint a Feltételek hiányossága, a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, illetve hatálytalanságát nem érintik.

(2) Az egyedi felhasználói szerződésekben, valamint a jelen Feltételekben nem szabályozott, de jelen Feltételekkel kapcsolatos kérdésekre a (magyar) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. A fogyasztó kijelenti, hogy olyan természetes személy, aki a felhasználói szerződést szakmai vagy kereskedelmi tevékenységén, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységén kívüli okból köti meg.

(3) A felhasználó és a trnd közötti, a jelen Feltételekkel nem érintett, a (2) bekezdésben nem részletezett egyéb (nem fogyasztói) jogviszonyokra a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó.

trnd International GmbH, Winzererstraße 47d-e, 80797 München, Deutschland. EMail: info@trnd.com Sitz in München - Registergericht München - Handelsregister-Nr: HRB 226897 - Amtsgericht München - UStID gemaeß § 27a UStG: DE238390954 - Datenschutzbeauftragter: Michael Plankemann, activeMind AG, Potsdamer Straße 3, 80802 München, Deutschland - Vorstand: Torsten Wohlrab, Guenter Lichtner, Robert Schlittenbauer. Aufsichtsratsvorsitz: Arne Wolter.

trnd International GmbH (székhely: Winzererstraße 47d-e, 80797 München, Németország. e-Mail: info@trnd.hu cégjegyzékszám-Nr: HRB 226897) Adatvédelmi megbízott: Michael Plankemann, activeMind AG, Potsdamer Straße 3, 80802 München, Németország - Vezetőség: Torsten Wohlrab, Guenter Lichtner.