Rejestracja_stron ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

Dołącz do trnd

Twoja rejestracja na trnd.pl jest bezpłatna, udział w projektach również! Nie ponosisz żadnych kosztów za produkty otrzymywane do testów.


Pomyśl chwilę i wybierz swoją nazwę użytkownika. Pamiętaj, że nie będziesz mógł jej później zmienić. Twoja nazwa użytkownika będzie widoczna online, dlatego nie używaj swojego pełnego imienia i nazwiska. Wykorzystaj małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę. Nie stosuj znaków specjalnych takich jak: ?, ! itp.

Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jednej wielkiej litery, małych liter oraz co najmniej jednej cyfry.