Udział w projektach trnd

Aby wziąć udział w projekcie trnd należy wypełnić formularz aplikacyjny, który będzie dostępny na naszym profilu trnd, po otrzymaniu zaproszenia e-mail. Decyzję o udziale w projekcie podejmujemy osobiście, w oparciu o zainteresowanie produktem, informacje o nim i nasze chęci.

Od czego zależy, kto dostanie zaproszenie do udziału w projekcie?

Najczęściej o otrzymaniu zaproszenia decydują wymogi określonej marki. Każdy projekt trnd ma inne wytyczne, poniżej kilka z nich:

1. Łączna liczba uczestników projektu

We współpracy z producentem produktu określamy ilu użytkowników trnd może uczestniczyć w projekcie. W zależności od produktu (oraz jego ceny) może to być 100, 1.000 lub nawet 5.000 użytkowników trnd.

2. Region

Producent danego produktu określa region, w którym projekt jest realizowany. Możliwe jest bowiem, że w celu badań rynku pewne projekty mogą być prowadzone tylko w konkretnym regionie (np. tylko w województwie mazowieckim, tylko w południowej Polsce lub tylko w dużych miastach). W tym przypadku otrzymanie zaproszenia do udziału w projekcie zależy od miejsca naszego zamieszkania.

3. Profil użytkownika

Trnd nie jest dystrybutorem upominków, projekty trnd opierają się na uczestnictwie w projektach marketingu Word-of-Mouth (Marketingu Szeptanego). Z każdym projektem trnd łączą się badania rynku. W celu ich realizacji istotne jest, aby osoby testujące produkt spełniały określone kryteria. Może się zdarzyć, że zespół danego projektu powinien wyglądać w następujący sposób: 80% kobiet, 20% mężczyzn, 70% uczestników musi mieć dzieci w wieku 6-10 lat lub 100% osób w wieku od 26 do 39 lat.

4. Aktywność w projektach

Uczestnicząc w projektach trnd otrzymujemy punkty za naszą aktywność, m.in. za przesłane raporty i wypełnione ankiety. Wszystkie raporty są analizowane i nagradzane odpowiednią ilością punktów - im bardziej szczegółowy jest nasz raport, tym wieksza liczba punktów. Oczywiście, jeśli ktoś aktywnie uczestniczy w danym projekcie trnd (tj. zbierze wiele punktów), zwiększa swoje szanse na uczestnictwo w kolejnych projektach trnd.


Więcej Wartości trnd