trnd Topluluğu için Kullanım ve Katılım Koşulları

Son değiştirme: Mart 2016

Münih Yerel Mahkemesi [Amtsgericht – AG] nezdinde kurulmuş olan ve HRB 171131 şirket sicil numaralı TRND AG, Winzererstr. 47d, D-80797 Münih (“trnd”) şirketine ait işbu kullanım ve katılım koşulları (“Kullanım ve Katılım Koşulları”) sizin:

 • trnd topluluğuna üye olarak kaydolmanız,

 • www.trnd.com adresindeki trnd topluluğu çevrimiçi platformunu, herhangi alt sayfalar (“trnd Platformu”) ve bu platform üzerinden sunulan bilgiler, uygulamalar ve hizmetler (“Hizmetler”) dahil olmak üzere kullanımınız; ve

 • trnd veya trnd’ye bağlı grup şirketleri (“trnd Grup Şirketleri”) tarafından size sunulan katılımcı ticari kuruluşların (“Kampanya Ortakları”) ürünlerini test etmenize ve derecelendirmenize (“trnd Projeleri”) olanak veren kampanyalara ve projelere başvuru ve katılımınız

için yasal şartları ve gereklilikleri öngörmektedir.

trnd Platformuna katılmadan, Hizmetlerimizi kullanmadan ve trnd Projelerine katılım için başvurmadan önce lütfen aşağıdaki Kullanım ve Katılım Koşullarını okuyunuz.

trnd Platformu ve işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’ndaki “biz”, “bize” ve “bizim” ifadeleri trnd’yi ifade etmektedir. trnd topluluğunun üyeleri olarak kaydolan kullanıcılar bundan böyle “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır ve özel trnd Projelerine katılım için seçilen Kullanıcılar ise bundan böyle “Katılımcılar” olarak adlandırılacaktır.

trnd topluluğuna kaydolmak ve üye olmak için ve trnd Projelerinde yer almak için 18 ve üzeri yaşta olmanız gerektiğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

1.Kullanım ve Katılım Koşullarının Kapsamı

İşbu Kullanım ve Katılım Koşulları, sizin trnd ile

 • trnd Platformu’na kaydınız ve trnd topluluğuna üyeliğiniz
 • trnd Platformu’nu ve Hizmetleri kullanımınız
 • trnd Projeleri’ne başvuru ve katılımınız

ile ilgili sözleşmeden doğan ilişkinizi yürütmektedir.

Genel kural olarak, trnd Projeleri trnd’nin kendisi tarafından değil, ilgili trnd Projeleri’nden bölgesel olarak sorumlu olan trnd Grup Şirketleri tarafından yürütülmektedir. Özel bir trnd Projesi’ne katılımınız halinde, o trnd Projesi’ne özel, sonrasında sizin ve ilgili trnd Projesi’ni yürüten bölgesel trnd Grup Şirketi arasında yasal bir bağ oluşturacak olan proje hüküm ve koşullarını kabul etmeniz istenebilir. Bu özel proje hüküm ve koşulları, işbu Kullanım ve Katılım Koşullarına dayandırılmaktadır, ancak ilgili trnd Projesi’ne özel gereksinimleri ve ülkeye özel hususları belirtmek için birtakım ilave hüküm ve koşullar içerebilir. İşbu Genel Kullanım ve Katılım Koşulları ile özel proje hüküm ve koşulları arasında uyuşmazlık olması halinde, özel proje hüküm ve koşulları öncelikli olacaktır.

2.trnd Platformu’na kaydolma ve trnd topluluğu üyeliği

(1) trnd Platformu’nu ve sunulan Hizmetleri kullanmak ve trnd Projeleri’nde yer almak için, trnd topluluğunun üyesi olmanız gerekmektedir. Üye olmak için, trnd Platformu’na kaydolmanız ve bir hesap (“trnd Hesabı”) açmanız gerekmektedir.

(2) Kaydınız aşağıdaki hüküm ve koşullarca yürütülmektedir:

 • Çevrimiçi platforma üyelik ücretsizdir ve Kullanıcı’yı trnd Projeleri’nde yer alma yükümlülüğü altına sokmamaktadır. trnd’nin Kullanıcı’yı kaydetmek için hiçbir yükümlülüğü yoktur ve kaydı kabul edip etmemekte özgürdür.

 • Kayıt sadece 18 ve üzeri yaştaki kişilere açıktır. Kullanım sadece kişisel, ticari olmayan amaçlar (bir başka deyişle, Kullanıcı’nın genelde ticari veya serbest meslek faaliyetleri dışındakiler olarak kabul edilebilen amaçları) ile sınırlıdır.

 • Her Kullanıcı’nın kayıt esnasında eksiksiz, yanlışsız ve gerçeğe uygun bilgileri vermesi gerekmektedir. Kayıt esnasında verilen bilgiler, üyelik süresince eksiksiz, yanlışsız ve gerçeğe uygun olmalıdır. Verdiğiniz bilgilerin toplanması, işlenmesi kullanılmasına dair detaylar için lütfen Veri Koruma ve Çerez Politikası’na bakınız.

 • Her Kullanıcı, kendi adına sadece bir tane trnd Hesabı yaratabilir ve kullanabilir. Çoklu kayıtlar ve/veya 3.kişiler adına kayıtlara izin verilmemektedir. Kullanıcılar, başkalarının kendi trnd Hesaplarını kullanmasına izin vermemelidir.

 • Her Kullanıcı, kayıt esnasında seçtiği şifreyi belirler. Kullanıcılar, şifrelerinin gizli kalmasını ve 3. kişilere ifşa edilmemesini sağlamalıdır. Kullanıcılar, kendi trnd Hesapları üzerinden trnd Platformu’nun herhangi bir yetkisiz kullanımını, trnd’ye fazla gecikmeden bildirmelidir.

 • Bir Kullanıcı’nın yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, trnd derhal o Kullanıcı tarafından kaydedilmiş her türlü hesabı kaldırma ve Kullanıcı’yı trnd Platformu’na yeniden kaydolmaktan men etme hakkına sahiptir.

(3) Kayıt talebinizi sunmak için işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’nı kabul etmeniz gerekmektedir. Kayıt işlemi sırasında bunu yapmanız istenecektir. Kayıt talebinizin alındısı elektronik olarak teyit edilecektir.

(4) trnd Hesabı’nızı oluşturduktan sonra, e-posta adresinizi doğrulamak ve kişisel trnd Hesabı’nızı aktive etmek için belirttiğiniz e-posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir. trnd Hesabı’nızı aktive etmek için, lütfen bu mailde belirtilen talimatları takip ediniz. trnd Hesabı’nızın trnd tarafından aktive edilmesinden sonra, siz ve trnd arasında işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’na dayanarak bir sözleşme (“Kullanıcı Sözleşmesi”) oluşturulacaktır.

3.trnd Platform ve Hizmetleri’nin kullanımına dair genel kurallar

(1) Tüm kayıtlı Kullanıcılar, trnd Platformu’nu ve üzerinde sunulan Hizmetleri kullanabilirler. Bu kullanım, sınırlama olmaksızın, anketler ya da ürün puanlamaya katılmayı, yorum ve sair ilanlar bırakmayı, içerik göndermeyi ya da diğer Kullanıcılar ile çevrimiçi tartışmalara katılmayı içerir. Hizmetler, size trnd ve, mevcut ise, trnd Grup Şirketleri tarafından sunulmaktadır. Üçüncü taraf hizmetlerini bünyemize dahil etmemiz halinde, bu durum açıkça tanımlanacaktır. Bu hizmetler, sizi bilgilendireceğimiz ilave kullanım şartları ve gizlilik politikası tarafından yönetilebilir.

(2) trnd Platformu ve Hizmetleri’nin kullanımı sadece kişisel, ticari olmayan amaçlar (bir başka deyişle, Kullanıcı’nın genelde ticari veya serbest meslek faaliyetleri dışındakiler olarak kabul edilebilen amaçları) ile sınırlıdır.

(3) tüm Kullanıcıların, yürürlükteki yasalara uyma, üçüncü kişilerin haklarına saygı gösterme, trnd Platformu’nu ve Hizmetleri kullanırken ve diğer Kullanıcılar ile olan karşılıklı ilişkilerde diğer Kullanıcılar’a karşı nazik ve saygılı olma zorunluluğu vardır.

(4) Kullanıcılar tarafından içerik sunulması, ilave olarak işbu Kullanım ve Katılım Koşulları madde 8 tarafından yönetilir.

4. trnd Projeleri’ne katılım ve başvuru

(1) trnd, kayıtlı Kullanıcılar’a trnd Platformu üzerinden trnd Projeleri’ne katılım için başvurma imkanı ve –eğer işbu Kullanım ve Katılım Koşulları doğrultusunda özel bir trnd Projesi’ne katılım için seçilirlerse – özel trnd Projeleri’nde ürünleri test etme ve derecelendirme imkanı vermektedir.

(2) Genel kural olarak, trnd Projeleri trnd tarafından değil ilgili trnd Projesi’nden bölgesel olarak sorumlu olan trnd Grup Şirketi tarafından yürütülmektedir. Kullanıcı’nın başvurusu başarılı olursa, o trnd grup Şirketi ilgili trnd Projesi yürütmek için onun sözleşme ortağı olacaktır.

(3) trnd Projeleri’ne katılım isteğe bağlı ve ücretsizdir.

(4) Her bir trnd Projesi, sadece ilgili trnd Projesi’nde ürünleri test edilen Kampanya Ortakları tarafından ilgili hedef grup için belirlenen belirli katılım kriterlerini karşılayan sınırlı sayıda Kullanıcı’nın katılımına açıktır. Bu yüzden, Katılımcılar’ın seçimi diğerlerinin yanısıra bu kriterlere bağlı olacaktır, ancak bunun dışında trnd’nin ve ilgili trnd Projesi’nden sorumlu trnd Grup Şirketi’nin özgür iradesine bağlıdır. Özel trnd Projesi’ne katılım için hiçbir yetki yoktur. Yasal yollar hariç tutulmuştur.

(5) trnd, seçilmiş Katılımcılarının işbu Kullanım ve Katılım Koşullarını ya da ilgili trnd Projesi’nin ilave hüküm ve koşullarını ihlal etmeleri halinde, Kullanıcıları trnd Projesi’nden ihraç etme hakkına sahiptir.

(6) trnd Platformu üzerinden bir trnd Projesi’ne başvurabilirsiniz; kural olarak, trnd’den ya da ilgili trnd Projesi’nden sorumlu trnd Grup Şirketi’nden özel bir trnd Projesi’ne başvurmanız için bir davetiye (“başvuru bileti”) almanız halinde başvurabilirsiniz.

(7) trnd Projesi’ne başvuru formu doğru bir şekilde doldurulmalıdır ve test ürününe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda bildirdiğiniz bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımına dair detaylar için lütfen Veri Koruma ve Çerez Politikası’na bakınız.

(8) Başvuruyu sunmak için, işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’nı ve varsa, ilgili trnd Projesi’nin ilave hüküm ve koşullarını kabul etmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sonunda bunu yapmanız istenecektir. Başvurunuzun alındısı trnd Hesabı’nız üzerinden elektronik olarak doğrulanacaktır. Bu, sadece başvurunun alındığını onaylar ancak başvurunun kabul edildiği niteliği taşımamaktadır ve trnd Projesi’ne Katılımcı olarak seçildiğiniz anlamına gelmez.

(9) Bir trnd Projesi’ne Katılımcı olarak seçilmeniz halinde, katılımınızı teyit etmek için bildirmiş olduğunuz e-posta adresine ek olarak, bizden ilave bir e-posta daha alacaksınız. Ancak o zaman, sizin ile trnd veya ilgili trnd Projesi’nden sorumlu trnd Grup Şirketi arasında işbu Kullanım ve Katılım Koşullarına ve varsa, özel proje hüküm ve koşullarına dayanan bir sözleşme kurulmuş olacaktır. (“Proje Sözleşmesi”)

(10) Bir trnd Projesi’nde, seçilmiş Katılımcı grubuna, özel Kampanya Ortağı’nın ürünleri test için temin edilecek ya da belirli ürünlerin bazı bilgilerine ulaşımları sağlanır. Katılımcılar, ürünleri test etmek, derecelendirmek ve tavsiye etmek ve/veya ürün bilgisi ile kendilerini tanıtmaları için teşvik edilir. Katılımcılar hiçbir şekilde test ürününü kullanmaya veya test etmeye mecbur değildir.

(11) Bir Katılımcı, bizim Kampanya Ortakları’mızın ürünlerini tavsiye edecek veya ürün bilgilerini başkaları ile paylaşacaksa, bir trnd Projesi’ne katıldığını belirtmek zorundadır. Katılımcı, ürün hakkındaki görüşünde her zaman samimi olmalıdır. Eleştiriye özellikle izin verilmektedir. İlgili trnd Projesi hususunda birtakım ek özel proje hüküm ve koşulları ileri sürülebilir ve bu koşullar, bir uyuşmazlık halinde işbu genel Kullanım ve Katılım Koşullarının yerine geçecektir.

(12) trnd Projeleri’ne katılımlarının bir parçası olarak, Kullanıcılar trnd’ye raporlar, görüntüler, ses ve video dosyaları ve diğer içerikleri sunabilirler. Bununla ilgili diğer ayrıntılar, Kullanıcılar tarafından içerik sunulmasına dair kurallarda belirtilmiştir (işbu Kullanım ve Katılım Koşulları madde 8).

(13) Katılımcılara trnd veya Kampanya Ortağı tarafından trnd Projesi’nin parçası olarak temin edilen test ürünleri numune olup, satılık değildir. Özellikle eBay gibi platformların üzerinden bu test ürünlerinin satışının yapılması yasaktır. Kampanya Ortağı henüz o test ürünlerini satılmak üzere pazar koymadığından, yetkisiz ikinci el satışının Kampanya Ortağı’nın marka haklarını ihlal edeceğini hatırlatırız.

(14) Bazı trnd Projeleri’nde test ürünlerinin geri verilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar, trnd Projesi’ne katılımları esnasında, ürünleri geri göndermelerine ilişkin yükümlülükleri hakkında bilgilendirilecektir. Sınırlı süre (özellikle trnd Projesi devam süresince) test etmek için Kullanıcılar’da bulunan test ürünleri, Kullanıcılar tarafından sadece bu sınırlı süre içinde kullanılabilirler ve bu sürenin sonunda gecikmeksizin trnd’ye geri gönderilmelidirler. Kullanım süresi belirtilmemişse, test ürünü talep sonrasında gecikmeksizin trnd’ye geri gönderilmelidir. Proje Sözleşmesi kapsamında aksi belirtilmedikçe, trnd iade gönderim masraflarını karşılayacaktır. İlgili trnd Projesi hususunda birtakım ek özel proje hüküm ve koşulları, sair detayları (varsa) yönetecektir ve bu ek koşullar, bir uyuşmazlık halinde işbu genel Kullanım ve Katılım Koşullarının yerine geçecektir.

5. Vombat’lar

(1) trnd Platformu üzerinden sunulan Hizmetleri (bir başka deyişle, örneğin, anketlere katılmak, iletişim raporları sunmak vb.) kullanmanız halinde, trnd sizi trnd “Vombatlar”’ı diye adlandırılan bonus puanlar ile ödüllendirecektir. Vombatlar sizin trnd topluluğu üyesi olarak ne kadar aktif olduğunuzu gösterecektir. Bu, ilerideki trnd Projeleri’ne seçilme unsurlardan birisi olabilir.

(2) trnd, trnd Vombatlarını kendi takdirine göre ödüllendirir ve bunu yaparken herhangi bir kural ile bağlı değildir. Vombatlar, şu anda sunulan iletişim raporları, anketlere katılım, sunulan ve yayınlanan toptrnds için ve başarılı arkadaş yönlendirmeleri için verilir. Genel kural olarak, bu aktivitelerden herhangi biri için 3 Vombat ile ödüllendirileceksiniz. Ancak, sizin tarafınızdan gönderilen iletişim raporlarının onaylanmasındaki Vombat ödülleri, ayrıca raporlarınızın nasıl geniş çaplı ve detaylı olduğuna dayalı olacaktır.

(3) trnd Vombatlar’ının parasal değeri yoktur ve nakit olarak ödenemezler. Devredilemezler.

(4) trnd, halihazırda size verilen Vombat haklarına dokunmaksızın, herhangi bir zamanda, trnd Vombat programını değiştirme, uzatma veya kısaltma hakkını saklı tutar.

6. Veri Koruma/Kişisel Bilgiler

trnd ve trnd Grup Şirketleri, kişisel bilgilerinizin korunma ihtiyacının farkındadır ve kişisel verilerin, toplanması, işlenmesi ve kullanımında Kullanıcılar’ın mahremiyetinin korunmasına dikkat eder. trnd Grubu içinde kişisel verilerin kullanımına dair detaylar için lütfen Veri Koruma ve Çerez Politikası’na bakınız.

7. trnd Platformu’nda araçların kullanımı

(1) trnd veya Kampanya Ortakları tarafından trnd Platformu üzerinden size sunulan metinler, tasarımlar, grafikler, logolar, ikonlar, fotoğraflar, ses verileri, indirilenler, arayüzler, kodlar ve yazılım ve bunların parçaları veya kombinasyonları ve diğer belge ve araçlar dahil tüm içerik (bundan böyle “Araçlar” olarak adlandırılacaktır) telif hakkına ve/veya marka hukukuna ve trnd ve/veya lisans verenlerin lehine uygulanabilir diğer yasalar ile korunur ve sadece trnd tarafından belirlenen hüküm ve şartlara veya yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanılabilir.

(2) trnd ürün ve hizmetlerine ait bilgi edinmek amacıyla trnd Platformu’nda yer alan Araçlar’ı indirebilir veya yazdırabilirsiniz ve bu Araçlar’ı, indirdiğiniz ya da yazdırdığınız Araçlar’ın içeriğindeki telif, marka veya diğer yasal sahibinin bildirimlerini değiştirmeme ya da silmeme şartı ile özel trnd Projesi’ne katılımınız için geçerli şartlar ve kurallar doğrultusunda kullanabilir ve işleyebilirsiniz. Bu kullanım şartlarını sınırlandırmak veya iptal etmek trnd’nin elindedir. Araçlar’ın –çoğaltma, yayma, reprodüksüyon veya ticari amaçla kamuya açma dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla– her türlü ticari kullanımı yasal sahibinin izni olmadan açıkça yasaktır. Araçlar’a ait diğer tüm haklar, bunlar ile bağlantılı fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere trnd ve/veya lisans verenlere ait olarak kalacaktır.

(3) trnd Platformu üzerinde gösterilen markalar, logolar ve diğer tanımlama işaretleri, trnd’ye, bunların lisans sahiplerine ve mevcut ise diğer üçüncü şahıslara ait tescilli ve tescilsiz markalardır. Bu markalar, logolar ve diğer işaretlerin tüm hakları ilgili sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir. trnd Platformu’nda kullanılan marka, logo ve diğer işaretleri kullanmak üzere hakların verilmesi sahiplerinin önceden yazılı izinlerini gerektirmektedir ve bu trnd Platformu üzerindeki veya işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’ndaki hiçbir şey, bu trnd Platformu üzerinde kullanılan markalar, logolar ve diğer işaretlerin kullanımı için bir lisansın verilmesi veya bir hakkın tanınması olarak algılananamaz.

(4) trnd, trnd Platformu ve bunun içeriğinde özellikle belirtilmeyen hakları saklı tutar.

8. Kullanıcılar Tarafından İçerik Sunulması

a. Kullanıcılar Tarafından Gönderilen İçerik için Hakların Sağlanması

(1) trnd Platformu’nu kullanımınızın, özellikle trnd Projeleri’ne katılımınızın bir parçası olarak, iletişim raporları, raporlar, görüntüler, ses ve video dosyaları, yorumlar veya blog yazıları gibi değişik türde içerikleri (bundan böyle “İçerik” olarak adlandırılacaktır) trnd’ye sunabilir ve yayınlayabilirsiniz.

(2) Yorumlar haricinde, trnd’ye sunduğunuz İçerik’in trnd personelinin dahili bilgisi için olmasını (bu durumda trnd, sizin İçerik’inizi tamamlanmış trnd Projeleri ve aktivitelerinizin iç değerlendirmesi olarak kullanacaktır) ya da İçerik’in kamuya açık olmasını (bu durumda başkaları sizin İçerik’inizi görebilecektir) kendi takdirinize bağlı olarak seçebilirsiniz.

(3) trnd’ye sunduğunuz her İçerik’te trnd’ye aşağıdaki kullanım haklarını vermektesiniz:

 • İçerik’i sadece dahili kullanım için paylaştığınızda, trnd’nin dahili amaçları (trnd Projeleri’nin ve bu konudaki aktivitelerinizin değerlendirilmesi) için sunmuş olduğunuz İçerik’i kullanmak üzere trnd’ye, yürürlükteki yasalar altında koruma süresi boyunca münhasır olmayan, dünya çapında, telif ücretinden muaf bir hak tanımış olursunuz. Bu kullanım hakkı, trnd’ye, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeniden üretmek, depolamak, tercüme etmek, dağıtmak, kamuya açıklamak hakkı ve bunun dışında bu amaçlar için İçerik’i veya bir parçasını herhangi bir form veya ortam içinde iletmek ve bu amaçlar için (İçerik’in yaratıcı benzersizliğini ve geçerli olan herhangi manevi haklarını dikkate alarak) teknik veya hukuki nedenlerden dolayı İçerik’i gerekli ölçülerde uyarlama, dönüştürme veya tadil etme hakkını içermektedir.

 • İçerik’i kamuya açık olması için paylaştığınızda, trnd’ye trnd topluluğu ve ilgili trnd Projesi üzerinden sunduğunuz İçerik’i yeniden üretmek ve yayınlamak ve trnd’nin teklifinin www.trnd.com altında (herhangi alt sayfalar dahil, örneğin, www.company.trnd.com adresindeki şirket internet sitesi veya trnd Platformu’nun herhangi bir ülkeye-özgü İnternet varlıkları gibi) tanıtımı için trnd’ye, yürürlükteki yasalar altındaki koruma süresi boyunca, münhasır olmayan, dünya çapında, telif ücretinden muaf bir hak tanımış olursunuz. Buna ek olarak, trnd paylaştığınız İçerik’i, ilgili trnd Projesi’nde ürünlerini test ettiğiniz Kampanya Ortağı’nı kendi iç değerlendirmesine istinaden projenin ilerlemesi (örneğin, sonuçların sunulması) konusunda bilgilendirmek için, kullanılabilir yapma hakkına sahiptir. Yukarıda açıklanan şekildeki kullanım hakkı, trnd’ye, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yeniden üretmek, yayınlamak, depolamak, tercüme etmek, dağıtmak, kamuya açıklamak hakkı ve bunun dışında bu amaçlar için İçerik’i veya bir parçasını herhangi bir format veya ortam içinde kamuya açık olarak iletmek ve bu amaçlar için (İçerik’in yaratıcı benzersizliğini ve geçerli olan herhangi manevi haklarını dikkate alarak) teknik veya hukuki nedenlerden dolayı İçerik’i gerekli ölçülerde uyarlama, dönüştürme veya tadil etme hakkını içermektedir.

(4) Buna ek olarak, sizin tarafınızdan onaylanan İçerik’i kullanırken, İçerik’i ile birlikte trnd’ye iletilen, seçtiğiniz kullanıcı adını trnd’nin yayınlayabileceğini kabul etmektesiniz. Manevi haklarınız bu hükümden etkilenmeyecektir.

(5) Yayınlanması için paylaştığınız tüm İçerik, İçerik’inizin yayınlandığı ilgili trnd Projesi trnd Platformu üzerinden erişebilir oldukça, trnd Platformu üzerinden zaman kısıtlaması olmadan erişilebilir olacaktır. Bununla birlikte, trnd’den haklı nedenlerle (örneğin, trnd topluluğu üyeliğinizin sona ermesi durumunda) yayınladığınız İçerik’i silmesini talep edebilirsiniz.

(6) İçerik’inizi paylaşırken, ayrıca isteğe bağlı olarak aşağıdakiler için onay vermeniz teklif edilecektir.

(i) trnd, İçerik’inizi trnd topluluğu ve trnd’nin WOM teklifini (trnd tarafından tanıtım kullanımı) tanıtmak için kullanabilir. Bunu kabul ederek, trnd’ye yeniden üretmek, dağıtmak, yayınlamak, kamuya açıklama hakkı ve bunun dışında İçerik’i veya bir parçasını herhangi bir formatta (örneğin, el ilanları, ticari fuar afiş ve broşürleri gibi basılı materyallerde, ya da e-posta haber bültenleri, sunumlar, çevrimiçi afişler gibi dijital formatlarda, vs.) yukarıda belirtilenlerin tanıtımı amacıyla herhangi bir format veya ortam içinde kamuya açık olarak iletmek ve (İçerik’in yaratıcı benzersizliğini ve geçerli olan herhangi manevi haklarını dikkate alarak) teknik veya hukuki nedenlerden dolayı İçerik’i gerekli ölçülerde uyarlama, dönüştürme veya tadil etmek için yürürlükteki yasalar altındaki koruma süresi boyunca, münhasır olmayan, alt lisanslanabilir, dünya çapında, telif ücretinden muaf bir hak tanımış olursunuz;

ve/veya

(ii) trnd İçerik’inizi, test ettiğiniz ürünlerin tanıtımında (Kampanya Ortakları tarafında tanıtım kullanımı) kullanması için, ilgili trnd Projesi’nde ürünlerini test ettiğiniz Kampanya Ortağı’nın kullanımına sunabilir. Bunu kabul ederek, trnd’ye ilgili Kampanya Ortağı’na yeniden üretmek, dağıtmak, yayınlamak, kamuya açıklama hakkı ve bunun dışında İçerik’i veya bir parçasını herhangi bir formatta (örneğin, el ilanları, ticari fuar afiş ve broşürleri gibi basılı materyallerde, ya da e-posta haber bültenleri, sunumlar, çevrimiçi afişler gibi dijital formatlarda, vs.) yukarıda belirtilenlerin tanıtımı amacıyla herhangi bir format veya ortam içinde kamuya açık olarak iletmek ve (İçerik’in yaratıcı benzersizliğini ve geçerli olan herhangi manevi haklarını dikkate alarak) teknik veya hukuki nedenlerden dolayı İçerik’i gerekli ölçülerde uyarlama, dönüştürme veya tadil etmek hakkı vermek için yürürlükteki yasalar altındaki koruma süresi boyunca, münhasır olmayan, altlisanslanabilir, dünya çapında, telif ücretinden muaf bir hak tanımış olursunuz.

(7) Yukarıda açıklanan kullanım onayı isteğe bağlıdır ve herhangi bir zamanda, trnd veya ilgili Kampanya Ortağı bu geri çekmeden aşırı bir şekilde etkilenmediği sürece, gelecekte kullanılmak üzere hükmü ile geri alabilirsiniz. Geri çekme hakkınız, trnd veya Kampanya Ortağı’nın halihazırda üretilen veya sipariş edilen herhangi bir tanıtım malzemesinden ekonomik olarak faydalanmasına makul durumu aşar şekilde zarar vermesi hallerinde, özellikle kısıtlanmıştır. İçerik bir kez yayınlandığında (örneğin trnd Platformu’nda), sonradan onayınızı geri çekseniz bile, kural olarak, bu içeriğin erişilebilir veya kamuya açık olarak kalacağını unutmayınız. Ancak, yukarıda belirtilen koşullara tabi olarak, bu tür İçerik’in sonradan silinmesi talebinde bulunabilirsiniz.

(8) trnd’ye gönderilen tüm kişisel bilgiler Veri Koruma ve Çerez Politikası uyarınca ele alınacaktır.

b. Kullanıcılar Tarafından İletilen İçerikler’e ilişkin Yönetmelikler; Zararın Tazmini

(1) Bir Kullanıcı tarafından trnd’ye iletilen her bir İçerik’in doğruluğu, eksiksiz olması ve yasalara uygunluğu dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

(2) Sunduğunuz tüm İçerik’in ancak aşağıda belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olduğunuz takdirde trnd’ye İçerik sunacağınızı kabul etmektesiniz:

 • İçerik’in tek yazarı ve İçerik’in tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi sizsiniz, veya diğer halde İçerik’i bu Kullanın ve Katılım Koşulları’nda tanımlanan kullanım türü için trnd tarafından kullanılabilir yapmaya ve trnd’ye ilgili kullanım hakkını verme hakkına sahipsiniz;

 • Sunduğunuz İçerik’te yer alan görüntüler görünen tüm kişiler bu İçerik’in sunulması ve/veya yayınlanmasına açık izin vermiştir (ve eğer çocuklar dahil ise, tüm sorumlu yasal velilerinin rızası alınmıştır);

 • Tarafınızdan teslim edilen tüm İçerik’ler gerçek ve doğrudur;
 • Tarafınızdan gönderilen İçerik’in kullanımı, bu Kullanım ve Katılım Koşulları’nı ihlal etmez.

 • Aşağıda belirtilen durumlardaki hiçbir İçerik’i sunamazsınız:

  • gizli ve özel, yanlış, doğru olmayan, yanıltıcı veya aldatıcı olduğunu bildiğiniz;

  • üçüncü kişilerin telif haklarını veya, diğer üçüncü kişilerin kişisel hakları veya fikri veya sınai mülkiyet hakları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, diğer haklarını ihlal eden;

  • kanunlara veya resmi kurumların kurallarına karşı olan veya başka türlü geçerliliği olmayan;

  • bir şahıs veya bir firma için küçük düşürücü, iftira niteliğinde, hakaret eden veya ayrımcılık taşıyan;

  • üçüncü şahıslardan bir ödeme veya başka karşılıklar aldığınız, veya kendi veya üçüncü taraf teklifleri için reklam amacıyla oluşturduğunuz ticari İçerik;

  • başka İnternet sitelerine, adreslerine, e-posta adreslerine, iletişim bilgilerine veya telefon numaralarına ait bilgiler içeren;

  • bilgisayar virüsleri, solucanları veya diğer olası zarar verebilecek programlar veya veriler veya her türlü spam içeren.

(4) Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ihlal etmeniz durumunda, trnd’yi (ve onun müdürleri, memurları ve çalışanlarını) oluşabilecek olası avukat ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere tüm iddia, talep ve zararlarlar hususunda tazmin etmekle yükümlüsünüz.

(5) trnd, kendi karar yetkisi dahilinde, yukarıda belirtilen içerik yönetmeliklerinin veya işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’nın diğer hükümlerin veya yürürlükteki kanunların ihlal edildiğini düşünmesi durumunda, her türlü İçerik’i önceden haber vermeksizin silme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

(6) Her halükarda trnd iletilen İçerik’leri önceden haber vermeksizin kaldırma veya yayımlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

9. Hizmet Tanımlaması: trnd Platformu

a. trnd Platformu ve Hizmetleri’nin Kullanılabilirliği

(1) trnd Platformu, trnd tarafından ücretsiz ve kendi takdirine bağlı olarak sağlanmaktadır. Trnd Platformu’na veya herhangi Hizmetleri’ne veya trnd Platform fonksiyonlarına erişim talep etme hakkınız yoktur.

(2) trnd, herhangi bir zamanda kendi takdiriyle trnd Platformu’nu ya da trnd Platformu üzerinden sunulan Hizmetleri (kısmen veya tamamen) değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahiptir.

(3) trnd Platformu veya Hizmetler’in herhangi birisi, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor olabilir. Kullanıcılar’ın, trnd Projesi’nin katılımcıları olarak bile, trnd Platformu ve trnd Hizmetleri’nin sürekli kullanılabilirliğini talep etme hakları yoktur. trnd, trnd Platformu ve/veya Hizmetler’e kesintisiz ve hatasız erişim için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz.

(4) Kullanıcılar, trnd Platformu’nu ve Hizmetleri kullanmak için, masrafları kendilerine ait olmak üzere, gerekli donanım ve yazılımın (örneğin Internet tarayıcısı) yanı sıra erişim hızı ve veri iletim hızı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerekli teknik şartlara sahip olduklarından emin olmalıdırlar. trnd, trnd Platformu ve trnd Platformu üzerinde sunulan Hizmetler’in size özel donanım ve yazılım ortamı ile uyumluluğu konusunda sorumluluk kabul etmez.

b. trnd Platformu üzerindeki İçerik ve bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği

(1) trnd, trnd Platformu üzerinden sunulan bildirimlerin, verilerin ve/veya diğer bilgilerin (bundan sonra “Bilgiler” olarak adlandırılacaktır) her zaman doğru, bütün ve güncel olması konusunda sorumlu değildir ve bu konularda sorumluk kabul etmez. trnd Platformu üzerinde sağlanan Bilgiler sadece genel bilgilendirme içindir ve ne güvenilir bir kaynak olarak ne de kararlar için tek dayanak olarak kabul edilmelidir. trnd Platformu’ndaki Bilgiler’in doğruluğuna güveniyorsanız, bu sizin kendi sorumluluğunuzdadır. trnd Platformu’ndaki Bilgiler’in geçersiz olabileceğini unutmayınız. Biz, herhangi bir zamanda trnd Platformu’ndaki Bilgiler’i düzeltme hakkını saklı tutarız, ancak trnd Platformu’ndaki Bilgiler’i doğrulama veya güncelleme zorunluluğumuz yoktur. trnd Platformu’ndaki Bilgiler’de herhangi değişikliği takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

(2) trnd, ayrıca Kullanıcılar tarafından yaratılan ve sunulan İçerik’in doğru, bütün ve güncel olması konusunda sorumluluk kabul etmez; bu ilgili Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. Özellikle; trnd, trnd Platformu Kullanıcıları’nın yarattığı İçerik’in yürürlükteki yasalara uygun ve üçüncü kişi haklarından muaf olmasını sağlama konusunda sorumlu tutulamaz. trnd, trnd Platformu’ndaki Kullanıcılar tarafından gönderilen tüm İçerikler’i tamamıyla kontrol edemez ve düzenli olarak gözden geçiremez. trnd, bu İçerikleri kendisinin olarak kabul etmez ve kendini açık bir şekilde bu İçerik’te belirtilen görüş ve fikirlerden, ki bu görüş ve fikirlerin trnd’nin görüş ve fikirlerini yansıttığı da söylenemez, ayrı tutar.

c. Harici İnternet sitelerine bağlantılar

Sunduğumuz bağlantılar, içeriğine müdahale edemeyeceğimiz üçüncü kişilerin harici İnternet sitelerini içerir. Bundan dolayı bu tür üçüncü taraf içerikleri için sorumluluk alamayız. Bu bağlantılar size bir hizmet ve sadece daha başka önemli Bilgiler içerebilen üçüncü taraf internet sitelerine referans olması için sağlanmaktadır. Ancak verilen sayfa bağlantılarının İçeriğinden sadece bağlantının sağlayıcısı veya İnternet sitesinin işletmecisi sorumludur. trnd, bu harici İnternet sitelerinde bulunan tüm Bilgileri takip etmez. trnd’nin, harici İnternet sitelerinin İçeriklerini düzenli olarak denetlemesi de mümkün değildir. Bu İnternet sitelerine yapılan referanslar, trnd’nin bu sitelerdeki İçerikleri kendisinin olarak kabul ettiği anlamına gelmez. trnd, kendini açık bir şekilde bu internet sitelerinde belirtilen görüş ve fikirlerden, ki bu görüş ve fikirlerin trnd’nin görüş ve fikirlerini yansıttığı da söylenemez, ayrı tutar. trnd, bağlantılı internet sitelerinin kullanımından doğan kayıp, zarar veya diğer hasarlardan sorumlu değildir.

10. Sorumluluk sınırlamaları

(1) trnd, sınırlama olmaksızın, kasıt veya ağır ihmal durumlarındaki zararlardan sorumludur.

(2) Buna ek olarak trnd; sizinle olan sözleşmesinin amacına ulaşmasını zora sokan esasa ilişkin bir taahhüdüne aykırılık nedeniyle ve basit ihmal sonucu ortaya çıkan zarardan, veya sözleşmenin düzgün ifası için bir ön şart olan ve sizin itimat ettiğiniz görevlere riayet edilmemesi nedeniyle ve basit ihmal sonucu ortaya çıkan sorumludur. trnd, basit ihmal hallerindeki diğer tüm sorumluluklardan muaf tutulmuştur.

(3) Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, yasal dayanağı ne olursa olsun tüm zarar taleplerine uygulanır; ancak takip eden zarar talepleri bu uygulamadan muaftır: (i) yaşama, vücüda veya sağlığa zarar vermeden doğan yaralanmalar, (ii) bir garanti verilmesi (bu durumda, bu yönde bir hüküm içeriyorsa, garanti hükmü uygulanır), (iii) kusurların sahtekarlıkla gizlenmesi, ve (iv) Alman Ürün Sorumluluk Yasası [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG]’na aykırılık yaratılması.

(4) Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, trnd’nin yöneticileri, memurları, çalışanları veya vekil acenteleri [Erfüllungsgehilfen] aleyhine iddia edilebilir herhangi bir zarar iddiası olması durumunda da geçerlidir.

11. trnd topluluk üyeliğinin ve mevcut Proje Sözleşmeleri bağının feshedilmesi

(1) Bizimle Kullanıcı Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda sonlandırarak trnd topluluğu üyeliğinizi feshedebilirsiniz. Bunu yapmak için, lütfen “benvetrnd” altında bulunan trnd Hesabı’nızdaki fesih talimatlarını takip edin. Fesih esnasında devam eden bir trnd Projesi’nde yer alıyorsanız, projeye katılımınızdan doğan yükümlülüklerin (örneğin test ürünlerinin iade edilmesi yükümlülüğü) devam edeceğini unutmayınız.

(2) trnd, size 14 gün önceden bildirimde bulunarak, herhangi bir zamanda kolaylıkla sizinle olan Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshedebilir. Olağandışı haklı gerekçeyle fesih hakkı etkilenmez.

(3) Özellikle, Kullanıcı genel kullanım kurallarını (işbu Kullanım ve Katılım Koşulları madde 3 uyarınca) veya Kullanıcılar tarafından İçerik sunulması kurallarını (işbu Kullanım ve Katılım Koşulları madde 8 uyarınca) ihlal ederse, trnd’nin olağandışı fesih için haklı gerekçeleri var sayılır. Haklı gerekçeler, Kullanıcı özel trnd Projesi için kararlaştırılan özel proje hüküm ve koşullarını ihlal ederse de mevcut kabul edilir. Fesih bildirimi trnd tarafından yazılı olarak verilmelidir (e-posta yeterli olur).

(4) Kullanıcı Sözleşmesi’nin feshedilmesi, bildirimin yapıldığı esnada var olan bir trnd Projesi’ne katılım için söz konusu olan herhangi bir Proje Sözleşmesi’nin geçerliliğini etkilemez. trnd tarafından Kullanıcı Sözleşmesi’nin olağandışı feshedilmesini haklı gösteren herhangi bir neden, aynı zamanda trnd’ye veya ilgili trnd Şirketi’ne bildirimin yapıldığı esnada var olan tüm Proje Sözleşmeleri’ni feshetmek için haklı neden yaratır. Ancak, trnd’nin veya ilgili trnd Şirketi’nin bu durumda sözleşmeleri feshetme zorunluluğu yoktur. Proje Sözleşmesi’nin olağandışı feshedilmesi, Proje Sözleşmesi’nin sona ermesinden sonra da uygulanmaya devam edilecek olan Kullanıcı’nın herhangi bir yükümlülüğüne (örneğin gizliliği koruma ya da test ürünleri iade etme yükümlülüğü) halel getirmez.

12. Kullanım ve Katılım Koşullarının Değiştirilmesi

(1) trnd, geleceğe etkili olacak şekilde, herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşulları ve Katılım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş koşullar trnd Platformu’nda yayınlanacak ve Kullanıcılar’ın bir sonraki trnd Platformu’na girişlerinde bunları kabul etme seçeneği olacaktır. Herhangi bir değişiklik trnd tarafından belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

(2) Kullanıcı değişiklikleri kabul etmezse, herhangi bir zamanda işbu Kullanım ve Katılım Koşulları madde 11 uyarınca üyeliğini feshedebilir. Bu durumda, devam eden herhangi bir Proje Sözleşmesi’nin icrası, Kullanıcı’yı üyeliğini feshetmesine sevk eden değişiklikler yürürlüğe girmeden önce geçerli olan Kullanım ve Katılım Koşulları tarafından yürütülecektir.

13. Bölünebilirlik, uygulanacak hukuk

(1) Kullanım ve Katılım Koşulları hükümlerinin bir veya daha fazlasının tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, ya da işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’nda bir açık olması durumunda, bu durum Kullanım ve Katılım Koşulları’nın geri kalanının geçerliliğine, işbu Kullanım ve Katılım Koşulları’nın idame edilmesi bir Taraf için makul olmayan zorluk teşkil etmediği sürece, halel getirmez.

(2) İşbu Kullanım ve Katılım Koşulları, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti'nin maddi yasalarına tabi olacaktır.

Kullanıcı’nın, tüketici olması ve trnd Platformu’nu kullandığı ve/veya trnd Projesi’ne katıldığı esnada Almanya Federal Cumhuriyeti dışında bir ülkede daimi ikamet etmesi halinde, yukarıda yapılan hukuk seçimi onun daimi ikamet yeri hukukunun emredici hükümleri uygulanabilirliğine halel getirmez. Tüketici, çoğunlukla Kullanıcı’nın ticari veya serbest meslek faaliyetleri dışındakiler olarak kabul edilen amaçlar için Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Proje Sözleşmesi imzalayan birey olarak tanımlanabilir. Tüketiciler her zaman trnd’ye karşı tüketicinin mukim olduğu yerdeki mahkemelerde dava açma hakkına sahiptir.

14. Bize Ulaşın

Bu Kullanım ve Katılım Koşulları hakkında sorunuz veya yorumlarınız varsa, lütfen bize aşağıdaki adreslerden ulaşınız:

trnd AG, Winzererstrasse 47d, D-80797 Munich, Germany

Eposta: info@trnd.com.tr

Şirket Merkezi: Münih – Sicil Mahkemesi: Münih – Ticaret Sicil Kaydı no.: HRB 171131, Münih Yerel İdare Mahkemesi – Alman Katma Değer Vergisi Kanunu [UstID] Madde 27a gereği Vergi No.: DE238390954 –

Veri Koruma Memuru: M. Plankemann, activeMind AG, Potsdamer Strasse 3, D-80802 Munich, Germany Yönetim Kurulu: Torsten Wohlrab, Günter Lichtner, Robert Schlittenbauer. Denetleme Komitesi Başkanı: Arne Wolter.


Devamı Gizlillik ve Çerezler Politikamız