Felhasználói felt ...

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?

Csatlakoznál a trnd-hez?

/ Felhasználói feltételek (2020)

A trnd közösség (http://www.trnd.com) Használati és Részvételi Feltételei

Utolsó módosítás időpontja: 2020. június

A TERRITORY Influence GmbH (székhely: Neumarkter Str. 26, 81673 München, a Müncheni Helyi Bíróságnál [Amtsgericht – AG] a HRB 226897 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság) („trnd”) alábbi általános üzleti feltételei (a „Használati és Részvételi Feltételek”) szabályozzák a következőkre vonatkozó jogi feltételeket és követelményeket:

 • a trnd közösség tagjaként történő regisztráció;
 • a trnd közösség www.trnd.com online felületének és bármely aloldalának (a „trnd Platform”) valamint az e platformon kínált információk, alkalmazások és szolgáltatások (a „Szolgáltatások”) használata; és
 • a trnd vagy a trnd-hez kötődő tagvállalatok (a „trnd Tagvállalatok”) által kínált kampányokra és projektekre történő jelentkezés az azokban való részvétel és a részt vevő vállalkozások (a „Kampánypartnerek”) termékeinek tesztelése és értékelése (a „trnd Projektek”) céljából.

Kérjük, a trnd Platformon történő regisztráció, a Szolgáltatásaink használata és a trnd Projektekben történő részvételre való jelentkezés előtt olvasd el az alábbi Használati és Részvételi Feltételeket.

A trnd Platformon és az e Használati és Részvételi Feltételekben a többes szám első személyű megfogalmazások a trnd-re vonatkoznak. A trnd közösség tagjaként regisztrált felhasználók megnevezése a továbbiakban „Felhasználók”, az egyes trnd Projektekben való részvételre kiválasztott Felhasználók megnevezése a továbbiakban „Résztvevők”.

Figyelem: a trnd közösség tagjaként történő regisztráció és a trnd Projektekben való részvétel feltétele a 18. életév betöltése.

1. A jelen Használati és Részvételi Feltételek hatálya

A jelen Használati és Részvételi Feltételek szabályozzák a trnd-vel fennálló szerződéses jogviszonyodat az alábbiak tekintetében:

 • regisztráció a trnd Platformon és tagság a trnd közösségben,
 • a trnd Platform és a Szolgáltatások használata, és
 • trnd Projektekre történő jelentkezés és az azokban való részvétel.

Főszabályként a trnd Projekteket nem maga a trnd, hanem az adott trnd Projektért felelős helyi trnd Tagvállalat folytatja le. Ha egy adott trnd Projektre jelentkezel, akkor adott esetben el kell fogadnod az arra a trnd Projektre vonatkozó egyedi projektfeltételeket, amelyek alapján így az adott trnd Projekt lebonyolításáért felelős helyi trnd Tagvállalattal létesítesz jogviszonyt. Az adott projekt egyedi projektfeltételei e Használati és Részvételi Feltételeken alapulnak, de tartalmazhatnak további feltételeket is, amelyek a szóban forgó trnd Projekt egyedi feltételeit vagy az ország sajátosságait tükrözik. Ezen Általános Használati és Részvételi Feltételek és az egyedi projektfeltételek közötti ellentmondás esetén az egyedi projektfeltételek rendelkezései irányadók.

2. Regisztráció a trnd Platformon és tagság a trnd közösségben

(1) A trnd Platform és az azon kínált Szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a trnd Projektekben való részvételhez csatlakoznod kell a trnd közösséghez. A csatlakozáshoz regisztrálnod kell a trnd Platformon és készítened egy felhasználói fiókot (a „trnd Felhasználói Fiók”).

(2) Regisztrációra a következő feltételek vonatkoznak:

 • Az online platformon történő regisztráció ingyenes, és nem jár a Felhasználó számára részvételi kötelezettséggel a trnd Projektekben. A trnd nem köteles regisztrálni a Felhasználót, és szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e a regisztrációt vagy sem.
 • Csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A használat csak magánjellegű lehet, kereskedelmi célú nem (vagyis a használat céljának meghatározó részben kívül kell esnie a Felhasználó üzleti vagy önfoglalkoztató jellegű szakmai tevékenységén).
 • A regisztráció során minden Felhasználó köteles hiánytalan, pontos és valós információkat szolgáltatni. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a regisztráció során szolgáltatott információk a tagság időtartama alatt hiánytalanok, pontosak és aktuálisak maradjanak. Az információk összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó részletes előírásokat az Adatvédelem és Cookie-k Használatára Vonatkozó Szabályzat tartalmazza.
 • Minden Felhasználó csak egy trnd Felhasználói Fiókot hozhat létre és használhat a saját nevében. A többszöri regisztráció és/vagy a harmadik fél nevében történő regisztráció nem megengedett. A Felhasználók nem tehetik lehetővé harmadik felek számára a trnd Felhasználói Fiókjuk használatát.
 • A regisztráció során minden Felhasználóhoz az általa választott jelszó kerül hozzárendelésre. A Felhasználók kötelesek gondoskodni a jelszavuk bizalmas kezeléséről és arról, hogy a jelszóhoz harmadik fél ne férjen hozzá. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a trnd-t arról, ha a trnd Felhasználói Fiókján keresztül valaki illetéktelenül használta a trnd Platformot.
 • A trnd kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy ha valamely Felhasználó a fenti kötelezettségek bármelyikét megszegi, az általa regisztrált bármelyik vagy összes Felhasználói Fiókot törölje, és eltiltsa a Felhasználót a trnd Platformon történő ismételt regisztrációtól.

(3) A regisztráció iránti kérelem benyújtásának feltétele ezen Használati és Részvételi Feltételek elfogadása. Erre vonatkozóan a rendszer figyelmeztetni fog a regisztrációs folyamat során. A regisztrációs kérelmed beérkezéséről elektronikus úton kapsz visszaigazolást.

(4) Miután létrehoztad trnd Felhasználói Fiókodat, visszaigazoló e-mailt kapsz az általad megadott címre az e-mail címed ellenőrzése és a személyes trnd Felhasználói Fiók aktiválása érdekében. A trnd Felhasználói Fiókod aktiválásához kövesd az e-mailben található útmutatást. A trnd Felhasználói Fiók trnd általi aktiválásával szerződés jön létre közted és a trnd között e Használati és Részvételi Feltételek alapján (a „Felhasználói Szerződés”).

3. A trnd Platform és a Szolgáltatások használatának általános szabályai

(1) A trnd Platformot és az azon kínált szolgáltatásokat valamennyi regisztrált Felhasználó használhatja. Ez magában foglalja többek között a felmérésekben vagy termékértékelésekben való részvételt, hozzászólások vagy más bejegyzések írását, tartalom beküldését vagy online beszélgetésekben való részvételt más Felhasználókkal. A szolgáltatásokat a trnd és adott esetben a trnd Tagvállalatok nyújtják. Bármilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatás beépítése esetén ezt kifejezetten feltüntetjük. Az ilyen szolgáltatásokra eltérő használati feltételek vagy adatvédelmi szabályok vonatkozhatnak, amelyekről tájékoztatunk.

(2) A trnd Platform és a Szolgáltatások használata csak magánjellegű lehet, kereskedelmi célú nem (vagyis a használat céljának meghatározó részben kívül kell esnie a Felhasználó üzleti vagy önfoglalkoztató jellegű szakmai tevékenységén).

(3) Minden Felhasználó köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, tiszteletben tartani harmadik felek jogait, valamint udvariasságot és tiszteletet tanúsítani a többi Felhasználóval szemben a trnd Platform és az azon kínált Szolgáltatások használata és a többi Felhasználóval történő mindennemű érintkezés során.

(4) A Felhasználók által beküldött tartalomra ezenkívül az e Használati és Részvételi Feltételek 8. szakaszában foglaltakat is alkalmazni kell.

4. Részvétel a trnd Projektekben és az azokra történő jelentkezés

(1) A trnd lehetőséget kínál regisztrált Felhasználói részére arra, hogy a trnd Platformon keresztül trnd Projektekben való részvételre jelentkezzenek és – ha e Használati és Részvételi Feltételeknek megfelelően kiválasztják őket egy konkrét trnd Projektben való részvételre – a konkrét trnd Projektben új termékeket teszteljenek és értékeljenek.

(2) Főszabályként a trnd Projekteket nem maga a trnd, hanem az adott trnd Projektért felelős helyi trnd Tagvállalat folytatja le. Ha a Felhasználó jelentkezése sikeres, az adott trnd Projekt lebonyolításában az említett trnd Tagvállalat lesz a Felhasználó szerződő partnere.

(3) A trnd Projektekben való részvétel önkéntes és ingyenes.

(4) Valamennyi trnd Projekt csak korlátozott számú Felhasználó számára áll nyitva, akiknek meg kell felelniük az adott trnd Projektben tesztelt terméket biztosító Kampánypartner által a szóban forgó célcsoportra meghatározott bizonyos követelményeknek. Ezért a Résztvevők kiválasztása, többek között, e követelményeken alapul, egyébiránt pedig a kiválasztásról a trnd vagy az adott trnd Projektért felelős trnd Tagvállalat szabad belátása szerint dönt. Senkinek nincs előjoga arra, hogy egy adott trnd Projektben részt vegyen. A jogorvoslat lehetősége kizárt.

(5) A trnd fenntartja a jogot arra, hogy kizárja valamely trnd Projektből azokat a kiválasztott Résztvevőket, akik megszegik e Használati és Részvételi Feltételeket vagy az adott trnd Projektre vonatkozó bármely további konkrét projektfeltételt.

(6) A trnd Projektre a trnd Platformon keresztül lehet jelentkezni; főszabályként csak akkor tudsz jelentkezni, ha kaptál egy, az adott trnd Projektre történő jelentkezésre szóló meghívót („jelentkezési kupont”) a trnd-től vagy az adott trnd Projektért felelős trnd Tagvállalattól.

(7) A trnd Projekt jelentkezési lapját, amely a tesztelt terméktől függően eltérő lehet, a valóságnak megfelelő adatokkal kell kitölteni. Az általad, a jelentkezés során szolgáltatott információk összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó részletes előírásokat az Adatvédelem és Cookie-k Használatára Vonatkozó Szabályzat tartalmazza.

(8) A jelentkezési lap benyújtásához el kell fogadnod e Használati és Részvételi Feltételeket, valamint adott esetben az érintett trnd Projektre vonatkozó további konkrét projektfeltételeket. Erre a rendszer a jelentkezési folyamat végén figyelmeztetni fog. A trnd Felhasználói Fiókodon keresztül elektronikus úton kapsz visszaigazolást a jelentkezésedről. Ez pusztán a jelentkezés tényét igazolja vissza, de nem jelenti a jelentkezésed elfogadását, és nem jelenti azt, hogy kiválasztottak az adott trnd Projekt Résztvevőjének.

(9) Ha Résztvevőként kiválasztottak egy trnd Projektbe, erről egy további e-mailt kapsz tőlünk az általad megadott e-mail címre, és ebben az e-mailben megerősítjük részvételedet. Csak ebben az esetben jön létre a szerződés közted és a trnd, illetve az adott trnd Projektért felelős trnd Tagvállalat között e Használati és Részvételi Feltételek, valamint adott esetben a konkrét projektfeltételek alapján
(a „Projektszerződés”).

(10) A trnd Projektben a Résztvevők kiválasztott csoportja megkapja egy adott Kampánypartner termékeit tesztelés céljára, vagy bizonyos konkrét termékinformációk átadására kerül sor. A Résztvevők lehetőséget és felkérést kapnak a termékek tesztelésére, értékelésére és ajánlására és/vagy arra, hogy megismerkedjenek a termékinformációkkal. A kiválasztott Résztvevők számára egyáltalán nem kötelező a teszttermék használata vagy értékelése.

(11) Ha a Résztvevő ajánlja a Kampánypartnereink termékeit, vagy ezekre vonatkozó információkat oszt meg másokkal, kötelező jeleznie, hogy trnd Projektben vesz részt. A Résztvevőnek mindig őszinte véleményt kell megfogalmaznia a termékkel kapcsolatban. A kritika kifejezetten megengedett. Az érintett trnd Projekt további konkrét projektfeltételei tartalmazhatnak egyéb feltételeket is, amelyek ezen általános Használati és Részvételi Feltételekkel való ellentmondás esetén elsőbbséget élveznek.

(12) A trnd Projektekben történő részvételük során a Felhasználók beszámolókat és képeket, audio- vagy videofájlokat és egyéb tartalmakat küldhetnek a trnd-nek. Az erre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Felhasználó által beküldött tartalomra vonatkozó szabályok tartalmazzák (e Használati és Részvételi Feltételek 8. szakasza).

(13) A valamely trnd Projekt részeként a Résztvevő számára a trnd vagy a Kampánypartner által átadott teszttermékek áruminták, amelyek nem hozhatók kereskedelmi forgalomba. Ezen termékek értékesítése tilos, különösen az eBayen és hasonló platformokon (pl. Jófogás, Vatera, stb.). Felhívjuk a figyelmed arra, hogy az illetéktelen továbbértékesítés sértheti a Kampánypartner védjegyoltalmi jogait, mivel a Kampánypartner nem továbbértékesítés céljából hozza forgalomba e teszttermékeket.

(14) Egyes trnd Projektek esetében vissza kell szolgáltatni a teszttermékeket. A trnd Projektben való részvételre történő jelentkezéskor a Felhasználók kifejezett tájékoztatást kapnak arról, ha vissza kell szolgáltatniuk a terméket. Azokat a teszttermékeket, amelyeket a Felhasználók meghatározott időre (kifejezetten a trnd Projekt időtartamára) szóló tesztelés céljára kaptak, a Felhasználók csak e korlátozott időtartam alatt használhatják, és az időtartam lejártával kötelesek a terméket indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni a trnd részére. Ha a használat időtartama nincs előre meghatározva, a tesztterméket a trnd kérésére, indokolatlan késedelem nélkül vissza kell küldeni. A Projektszerződésben foglalt kifejezett, eltérő tartalmú megegyezés hiányában a visszaküldés költségeit a trnd viseli. Az érintett trnd Projekt további konkrét projektfeltételei adott esetben tartalmazhatnak egyéb feltételeket, amelyek a jelen általános Használati és Részvételi Feltételekkel való ellentmondás esetén elsőbbséget élveznek.

5.Wombatok

(1) A trnd Platformon kínált szolgáltatások használatát (azaz például felmérésekben való részvétel, kapcsolatfelvételi beszámolók írása stb.) a trnd „Wombat”-oknak nevezett jutalompontokkal díjazhatja. A Wombatok azt mutatják meg, mennyire vagy aktív a trnd közösség tagjaként. Ez később szempont lehet a trnd Projektek Résztvevőinek kiválasztásakor.

(2) A trnd a trnd Wombatokat belátása szerint ítélheti oda, és ennek során semmiféle iránymutatást nem kell követnie. Jelenleg a benyújtott kapcsolatfelvételi beszámolókért, felmérésekben való részvételért, a beküldött és közzétett toptrnd-kért és barátok sikeres ajánlásáért járnak Wombatok. Főszabályként a fenti tevékenységek mindegyikéért 3 Wombat jár. A benyújtott élménybeszámolóért járó Wombatok száma azonban attól is függ, milyen terjedelműek vagy mennyire részletesek a beszámolók.

(3) A trnd Wombatoknak nincs pénzbeli értékük, és nem is válthatóak készpénzre. A Wombatok nem ruházhatók át.

(4) A trnd fenntartja a jogot arra, hogy a trnd Wombat programot jövőbeli hatállyal bármikor módosítsa, kiterjessze vagy leszűkítse, tekintet nélkül a részedre már megítélt Wombatokra.

6. Adatvédelem / személyes adatok

A trnd és a trnd Tagvállalatok tisztában vannak azzal, hogy védeniük kell személyes adataidat, ezért a személyes adatok kezelése (gyűjtése és felhasználása) és feldolgozása során elkötelezettek a Felhasználók magánszférájának védelme iránt. A személyes adatok trnd Vállalatcsoport általi kezelésének részletes előírásait az Adatvédelem és Cookie-k Használatára Vonatkozó Szabályzat tartalmazza.

7. A trnd Platformon biztosított anyagok használata

(1) Minden olyan tartalom, amelyet a trnd vagy a Kampánypartnerek a trnd Platformon elérhetővé tesznek, beleértve a szövegeket, terveket, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket, audiofájlokat, letöltéseket, kezelőfelületeket, programkódokat és szoftvereket, illetve a fentiek bármely részét vagy ezek kombinációját, valamint minden egyéb dokumentum és anyag (a továbbiakban együttesen az „Anyagok”) szerzői jogi és/vagy védjegyjogi oltalom és olyan egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, amelyek kedvezményezettje a trnd és/vagy annak licencadói, és ezen Anyagok használata kizárólag a trnd által meghatározott feltételek szerint és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lehetséges.

(2) A trnd Platformon található Anyagok letölthetők vagy kinyomtathatók abból a célból, hogy információt szerezz a trnd termékeiről és szolgáltatásairól, és az ilyen Anyagok az egyes trnd Projektekben való részvételre vonatkozó követelményekkel és útmutatásokkal összhangban felhasználhatók és feldolgozhatók, feltéve, hogy nem változtatsz meg és nem törölsz az általad megtekintett, letöltött vagy kinyomtatott Anyagokon található, szerzői jogra, védjegyoltalomra vagy egyéb jogra vonatkozó semmiféle jelölést vagy szöveget. A trnd ezt a felhasználási jogot belátása szerint bármikor korlátozhatja vagy visszavonhatja. Kifejezetten tilos az érintett jogtulajdonos hozzájárulása nélkül az Anyagok bárminemű üzleti felhasználása – beleértve többek között azok sokszorosítását, átalakítását, terjesztését, közlését vagy üzleti célból nyilvánosan elérhetővé tételét. Az Anyagokra vonatkozó minden egyéb jog, beleértve minden, szellemi alkotáshoz fűződő és iparjogvédelmi jogot, a trnd és/vagy licencadóinak tulajdonát képezi.

(3) A trnd Platformon található valamennyi védjegy, logó és egyéb jelzés a trnd, a licencadói és adott esetben egyéb harmadik felek bejegyzett és be nem jegyzett megjelölései. Az e védjegyekre, logókra és egyéb megjelölésekre vonatkozó valamennyi jog azok tulajdonosainak kizárólagos tulajdonát képezi. A megjelölések tulajdonosainak előzetes írásbeli engedélye szükséges a trnd Platformon használt bármely védjegy, logó és egyéb jelzés használatára vonatkozó jog átengedéséhez, és sem a trnd Platform, sem e Használati és Részvételi Feltételek semelyik kikötése nem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt vagy jogot biztosítana a Platformon található bármely védjegy, logó és egyéb megjelölés használatára.

(4) A trnd minden, e helyen kifejezetten nem említett jogot fenntart a trnd Platformmal és annak tartalmával összefüggésben.

8. Tartalom beküldése a Felhasználók által

a. Jogok biztosítása a Felhasználó által beküldött tartalom vonatkozásában

(1) A trnd Platform használatának, különösen a trnd Projektekben való részvételnek a részeként különféle típusú tartalmak küldhetők a trnd-nek és tehetők közzé, így például kapcsolatfelvételi beszámolók, beszámolók, képek, audio- vagy videofájlok, hozzászólások vagy blogbejegyzések (a továbbiakban együttesen a „Tartalom”).

(2) A hozzászólások kivételével belátásod szerint döntheted el, hogy a trnd-nek beküldött Tartalmat a trnd stábjának szóló, belső információnak szánod (ekkor a trnd az általad beküldött Tartalmat csak a lezárult trnd Projektek és aktivitásod belső értékelésére használja), vagy szeretnéd azt nyilvánossá tenni (ekkor mások is láthatják az általad beküldött Tartalmat).

(3) A következő használati jogokat biztosítod a trnd részére az általad beküldött Tartalom tekintetében:

 • Ha a Tartalmat csak belső használat céljára osztottad meg, a trnd részére nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes jogot biztosítasz arra az időtartamra, amíg a vonatkozó jogszabályok védettséget nyújtanak, az általad a trnd részére belső használat céljára beküldött Tartalom használatára (beleértve többek között a trnd Projektek és e tekintetben az aktivitásod értékelését). E használati jog biztosítása magában foglalja többek között a trnd azon jogát, hogy a Tartalmat vagy annak bármely részét e célokból bármilyen formában vagy adathordozón sokszorosítsa, tárolja, lefordítsa, terjessze, nyilvánosan hozzáférhetővé tegye vagy más módon közzétegye, továbbá hogy a Tartalmat e célból műszaki vagy jogi okból szükséges mértékben adaptálja, átalakítsa vagy módosítsa (figyelemmel a Tartalom egyedi alkotás voltára és az esetleg tiszteletben tartandó bármely, személyhez fűződő jogra).
 • Ha a Tartalmat nyilvános jellegűként osztottad meg, a trnd részére nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes jogot biztosítasz arra az időtartamra, amíg a vonatkozó jogszabályok védettséget nyújtanak, az általad beküldött Tartalomnak a trnd közösségen és az adott trnd Projekt útján történő sokszorosítására és közzétételére, valamint a trnd ajánlatainak a www.trnd.com honlapon történő reklámozására (beleértve annak aloldalait is, mint például a vállalatoknak szóló www.company.trnd.com honlapot vagy a trnd Platform bármely országspecifikus internetes változatát). Emellett a trnd jogosult arra, hogy az általad megosztott Tartalmat átadja azon Kampánypartner részére, akinek a termékét az adott trnd Projektben tesztelted, annak érdekében, hogy tájékoztassa a Kampánypartnert a projekt előrehaladásáról (pl. az eredmények bemutatásának részeként) a saját belső értékelése céljából. A használati jogok fent meghatározott biztosítása magában foglalja többek között a trnd azon jogát, hogy a Tartalmat vagy annak bármely részét e célokból bármilyen formában vagy adathordozón sokszorosítsa, publikálja, tárolja, lefordítsa, terjessze, nyilvánosan hozzáférhetővé tegye vagy más módon közzétegye, továbbá hogy a Tartalmat e célból műszaki vagy jogi okból szükséges mértékben adaptálja, átalakítsa vagy módosítsa (figyelemmel a Tartalom egyedi alkotás voltára és az esetleg tiszteletben tartandó bármely, személyhez fűződő jogra).

(4) Ezenfelül beleegyezel abba, hogy a Tartalmad általad jóváhagyott felhasználása során a trnd közzétegye az általad választott felhasználónevet, amelyet a trnd részére a Tartalommal együtt elküldtél. A személyhez fűződő jogaidat ez a rendelkezés nem érinti.

(5) Minden olyan Tartalom, amelyet nyilvánosan megosztottál, főszabályként időkorlátozás nélkül mindaddig elérhető lesz a trnd Platformon, amíg a trnd Platformon elérhető az a trnd Projekt, amelynek keretében a Tartalmad közzététele megtörtént. Indokolt esetben (pl. ha megszűnik tagságod a trnd közösségben) azonban kérheted, hogy a trnd törölje az általad közzétett Tartalmat.

(6) Előfordulhat, hogy a Tartalmad megosztásakor nem kötelező hozzájárulásodat kérjük ahhoz, hogy

(i) a trnd felhasználhassa a Tartalmadat a trnd közösség reklámozására és a trnd szájpropagandájára (a trnd általi reklámcélú felhasználás). Ha ehhez hozzájárulsz, akkor a trnd részére nem kizárólagos, allicencbe adható, egész világra kiterjedő, jogdíjmentes jogot biztosítasz, arra az időtartamra, amíg a vonatkozó jogszabályok védettséget nyújtanak, a Tartalom vagy annak bármely része bármilyen formában történő sokszorosítására, terjesztésére, publikálására, nyilvánosan hozzáférhetővé tételére és egyéb közzétételére (pl. nyomtatott anyagban, így szórólapon, molinókon és brosúrákban, illetve digitális formában, így e-mail hírlevelekben, prezentációkban, online szalaghirdetésekben stb.) a fent említett reklámozási céllal, bármely formában vagy adathordozón, továbbá biztosítod a Tartalom e célból műszaki vagy jogi okból szükséges mértékű adaptálásának, átalakításának vagy módosításának jogát (figyelemmel a Tartalom egyedi alkotás voltára és az esetleg tiszteletben tartandó bármely, személyhez fűződő jogra);

és/vagy

(ii) a trnd átadhassa a Tartalmadat annak a Kampánypartnernek, akinek a termékét az adott trnd Projektben tesztelted, annak érdekében, hogy a Kampánypartner felhasználhassa a Tartalmadat a tesztelt termékek reklámozására (Kampánypartnerek általi reklámcélú felhasználás). Ha ehhez hozzájárulsz, feljogosítod a trnd-t, hogy az adott Kampánypartner részére nem kizárólagos, allicencbe adható, egész világra kiterjedő, jogdíjmentes jogot biztosítson, arra az időtartamra, amíg a vonatkozó jogszabályok védettséget nyújtanak, a Tartalmad vagy annak bármely része sokszorosítására, terjesztésére, publikálására, nyilvánosan hozzáférhetővé tételére és egyéb közzétételére (pl. nyomtatott anyagban, így szórólapon és brosúrákban, illetve digitális formában, így e-mail hírlevelekben, prezentációkban, online szalaghirdetésekben stb.) a fent említett reklámozási céllal, bármely formában vagy adathordozón, továbbá biztosítsa a Tartalom e célból műszaki vagy jogi okból szükséges mértékű adaptálásának, átalakításának vagy módosításának jogát (figyelemmel a Tartalom egyedi alkotás voltára és az esetleg tiszteletben tartandó bármely, személyhez fűződő jogra).

(7) A fent meghatározott felhasználáshoz való hozzájárulás önkéntes és a jövőbeli felhasználásra nézve bármikor visszavonható, kivéve, ha az ilyen visszavonás a trnd-t vagy a Kampánypartnert indokolatlanul hátrányosan érintené. Visszavonási jogod különösen azokban az esetekben korlátozott, ha ez a trnd-t vagy a Kampánypartnert indokolatlanul akadályozná a már legyártott vagy megrendelt reklámanyagok felhasználásában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyszer már közzétett Tartalom (pl. a trnd Platformon) főszabályként elérhető vagy nyilvános marad akkor is, ha később visszavonod a hozzájárulásodat. A fent írt feltételek mellett azonban kérheted, hogy az ilyen Tartalom a későbbiekben törlésre kerüljön.

(8) A trnd részére küldött minden személyes információ kezelése az Adatvédelem és Cookie-k Használatára Vonatkozó Szabályzatunk szerint történik.

b. A Felhasználó által küldött Tartalomra vonatkozó útmutatás; Mentesítés

(1) A Felhasználó kizárólagosan felelős minden olyan Tartalomért, amelyet a trnd részére küldött, beleértve többek között a Tartalom helytállóságáért, hiánytalanságáért és jogszerűségéért.

(2) Beleegyezel, hogy csak akkor küldesz Tartalmat a trnd részére, ha biztos vagy abban, hogy az általad küldött valamennyi Tartalom megfelel az alábbi követelményeknek:

 • A Tartalomnak te vagy az egyedüli alkotója, és a Tartalom tekintetében minden szellemi alkotásra vonatkozó és iparjogvédelmi jog téged illet, vagy más módon jogosult vagy arra, hogy a Tartalmat az e Használati és Részvételi Feltételekben meghatározott típusú felhasználás céljára a trnd rendelkezésére bocsásd, és hogy a trnd részére a felhasználás jogát biztosítsd.
 • Az általad beküldött Tartalomban levő képeken szereplő valamennyi személy kifejezetten beleegyezett az adott Tartalom beküldésébe és/vagy közzétételébe (ha gyermekek is szerepelnek a képeken, az ő törvényes képviselőik beleegyezését is beszerezted).
 • Az általad beküldött valamennyi Tartalom valóságos és pontos.
 • Az általad beküldött Tartalom használata nem sérti e Használati és Részvételi Feltételeket.
 • Nem nyújthatsz be olyan Tartalmat:

  • amelyről tudod, hogy az bizalmas jellegű, téves, pontatlan, félrevezető vagy megtévesztő;
  • amely sérti harmadik fél szerzői vagy egyéb jogait, beleértve többek között a személyhez fűződő, illetve a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vagy iparjogvédelmi jogokat;
  • amely sért bármely jogszabályt vagy hatósági szabályozást, illetve más módon kifogásolható;
  • amely bármely természetes vagy jogi személyre nézve sértő, rágalmazó, becsmérlő vagy diszkriminatív jellegű;
  • amelyért fizetséget vagy más ellenszolgáltatást kaptál harmadik féltől, vagy amely saját vagy harmadik fél ajánlatának reklámozását célzó kereskedelmi Tartalomnak minősül;
  • amely más honlapokra, címekre, e-mail címekre, kapcsolattartási adatokra vagy telefonszámokra vonatkozó információkat tartalmaz;
  • amely számítógépes vírusokat, kártevőket vagy más potenciálisan kártékony számítógépes programokat vagy fájlokat, illetve bármilyen formájú levélszemetet tartalmaz.

(4) Köteles vagy a trnd-t (és valamennyi igazgatóját, tisztségviselőjét és dolgozóját) mentesíteni minden olyan igény, követelés és veszteség alól – beleértve bármely indokolt ügyvédi és bírósági költséget is –, amely a fenti kötelezettségeid felróható megszegéséből származik.

(5) A trnd fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül töröljön vagy átszerkesszen bármely olyan Tartalmat, amelyről a trnd belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az sérti a Tartalomra vonatkozó fenti iránymutatásokat vagy e Használati és Részvételi Feltételek bármely rendelkezését, illetve a vonatkozó jogszabályokat.

(6) A trnd minden tekintetben fenntartja azon jogát, hogy a beküldött Tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítsa, vagy elutasítsa annak közzétételét vagy terjesztését.

9. Szolgáltatás leírása: trnd Platform

a. A trnd Platform és a Szolgáltatások rendelkezésre állása

(1) A trnd ingyenesen és belátása szerint biztosítja a trnd Platformot. Nem áll jogodban követelni a trnd Platformhoz vagy a trnd Platform bármely Szolgáltatásához vagy funkcióihoz való hozzáférést.

(2) A trnd bármikor, belátása szerint jogosult a trnd Platform vagy a trnd Platformon kínált Szolgáltatások (részleges vagy teljes) módosítására és/vagy beszüntetésére.

(3) Előfordulhat, hogy a trnd Platform vagy a Szolgáltatások valamelyike technikai okok miatt ideiglenesen nem elérhető. A Felhasználóknak még egy trnd Projekt Résztvevőiként sincs joguk a trnd Platform és trnd Szolgáltatásainak folyamatos elérhetőségét követelni. A trnd nem köteles a trnd Platform és/vagy a Szolgáltatások megszakításmentes és hibamentes biztosítására, és nem is tartozik ezért felelősséggel.

(4) A Felhasználóknak saját költségükre kell gondoskodniuk arról, hogy rendelkezzenek a trnd Platform és a trnd Szolgáltatásainak használatához szükséges technikai feltételekkel, beleértve többek között a szükséges hardvert és szoftvert (pl. internetböngészőt), hozzáférési sebességet és adatátviteli sebességet. A trnd nem vállal felelősséget azért, hogy a trnd Platform és a trnd Platformon kínált Szolgáltatások kompatibilisek az általad használt konkrét hardver- és szoftverkonfigurációkkal.

b. A trnd Platformon található Információ és Tartalom hiánytalansága, jogszerűsége és aktualitása

(1) A trnd nem vállal sem kötelezettséget, sem felelősséget arra, hogy a trnd Platformon megjelenő kijelentések, adatok és/vagy egyéb információ (a továbbiakban az „Információ”) mindig pontos, hiánytalan és aktuális. A trnd Platformon közölt Információ csak az általános tájékoztatást szolgálja, és nem tekinthető sem megbízható forrásnak, sem kizárólagos döntéshozatali alapnak. Ha a trnd Platformon található Információra hagyatkozol, azt a saját kockázatodra teszed. Felhívjuk a figyelmet, hogy a trnd Platformon található Információ elavult lehet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a trnd Platformon található Információt, de nem vagyunk kötelesek a trnd Platformon található Információk ellenőrzésére vagy aktualizálására. A te felelősséged, hogy a trnd Platformon található Információ esetleges változásait figyelemmel kísérd. (2) A trnd nem vállal semmiféle felelősséget arra sem, hogy a Felhasználók által előállított és a trnd Platformon közzétett Tartalom pontos, hiánytalan és aktuális; ez az érintett Felhasználó kizárólagos felelőssége. Így különösen, a trnd nem felelős annak biztosításáért, hogy a trnd Platformon megjelenő, a Felhasználók által előállított Tartalom megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és nem sérti harmadik felek jogait. A trnd nem képes a Felhasználók által a trnd Platformra feltöltött összes Tartalom teljes körű ellenőrzésére és rendszeres felülvizsgálatára. A trnd nem fogadja el sajátjaként az ilyen Tartalmakat, és kifejezetten elhatárolódik az ilyen Tartalmakban megfogalmazott minden olyan nézettől és véleménytől, amely nem szükségképpen tükrözi a trnd véleményét.

c. Külső honlapokra mutató linkek

Ajánlatunk harmadik felek külső honlapjaira mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmára nem tudunk befolyást gyakorolni. Ezért az ilyen, harmadik felek által biztosított tartalomért semmiféle felelősséget nem tudunk vállalni. Ezeket a linkeket szolgáltatásként kínáljuk, és ezek pusztán harmadik felek esetleg további releváns Információkat tartalmazó honlapjaira mutató hivatkozások. A linkkel kapcsolt oldalakon található minden Tartalom azonban minden esetben az ilyen Tartalmat kínáló fél vagy a linkkel kapcsolt honlap üzemeltetőjének kizárólagos felelősségi körébe tartozik. A trnd nem vizsgál az ilyen harmadik felek által fenntartott honlapokon található semmilyen Információt. A trnd nem képes továbbá arra sem, hogy rendszeresen figyelemmel kísérje a linkkel kapcsolt honlapok Tartalmát. Az e honlapokra történő hivatkozás nem jelenti azt, hogy a trnd elfogadja sajátjaként az e honlapokon található Tartalmakat. A trnd kifejezetten elhatárolódik az e honlapokon kifejtett minden olyan nézettől és véleménytől, amely nem szükségképpen tükrözi a trnd véleményét. A trnd nem felelős a linkkel kapcsolt honlapok használatából eredő bármely veszteségért, kárért vagy egyéb sérelemért.

10. A felelősség korlátozása

(1) Szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén a trnd korlátozás nélkül felelős az okozott károkért.

(2) A trnd felelős ezenfelül az olyan egyszerű gondatlansággal okozott kárért is, amely egy kötelezettség lényeges megszegéséből ered és veszélyezteti a veled kötött szerződés céljának elérését, vagy olyan kötelezettség megszegését jelenti, amelynek betartása a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelynek betartását elvárhattad. Az egyszerű gondatlanság minden egyéb esetében kizárt a trnd felelőssége.

(3) A fent meghatározott felelősségkorlátozások minden igényre és kárra vonatkoznak, függetlenül azok jogalapjától, kivéve, ha (i) a kárigény alapja az élet, testi épség, az egészség vagy egy végtag károsodása (az ilyen kárt okozó szerződésszegés esetén ugyanis a trnd felelőssége még az egyszerű gondatlanság esetén (10. (2) pont) sem korlátozható vagy zárható ki), (ii) biztosíték nyújtására került sor (ebben az esetben a biztosítékban foglalt felelősségi rendelkezést kell alkalmazni, ha a biztosíték tartalmaz ilyen rendelkezést), (iii) a hibát csalárd módon eltitkolták, és (iv) ha megsértették a német termékfelelősségi törvényt [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG].

(4) A fenti felelősségkorlátozásokat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a kárigényt valaki a trnd igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, képviselői vagy teljesítési megbízottjai [Erfüllungsgehilfen] ellen kívánja érvényesíteni.

11. A trnd közösségben fennálló tagság megszüntetése és ennek kapcsolata a fennálló Projektszerződésekkel

(1) Bármikor megszüntetheted a trnd közösségben fennálló tagságodat a velünk kötött Felhasználói Szerződés felmondásával. Ehhez kövesd a trnd Felhasználói Fiókod megszüntetésével kapcsolatos útmutatást a „mytrnd ” menüpont alatt. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megszüntetés időpontjában részt veszel egy futó trnd Projektben, a projektben való részvételedből származó minden kötelezettséged (pl. a teszttermék visszaszolgáltatásának kötelezettsége) továbbra is fennáll.

(2) A trnd a veled kötött Felhasználói Szerződést rendes felmondás útján, 14 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. Ez nem érinti az alapos okból történő rendkívüli felmondás jogát.

(3) A trnd különösen akkor jogosult az alapos okból történő rendkívüli felmondásra, ha a Felhasználó megszegi az általános használati feltételeket (e Használati és Részvételi Feltételek 3. szakasza) vagy a Tartalom Felhasználók általi beküldésének szabályait (e Használati és Részvételi Feltételek 8. szakasza). Az alapos ok akkor is fennáll, ha a Felhasználó megszegi a valamely konkrét trnd Projektre vonatkozóan vállalt egyedi projektfeltételeket. A trnd általi felmondást írásban kell megtenni (az e-mail útján küldött és bizonyíthatóan kézbesített felmondás elegendő, azzal, hogy a jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik).

(4) A Felhasználói Szerződés rendes felmondás útján történő felmondása nem érinti a bármely olyan trnd Projektben való részvételre vonatkozó Projektszerződés érvényességét, amely a felmondás időpontjában hatályban van. Minden olyan ok, amelynek alapján a trnd rendkívüli felmondással felmondhatja a Felhasználói Szerződést, ugyanakkor alapos oknak minősül arra, hogy a trnd vagy az érintett trnd Tagvállalat felmondja a felmondás időpontjában hatályos valamennyi Projektszerződést. A trnd és az érintett trnd Tagvállalat azonban nem köteles ilyen esetben a szerződések felmondására. Valamely Projektszerződés rendkívüli felmondása nem érinti a Felhasználó azon kötelezettségeit, amelyek a Projektszerződés megszűnése után továbbra is fennmaradnak (pl. a titoktartási kötelezettség vagy a teszttermékek visszaszolgáltatásának kötelezettsége).

12. A Használati és Részvételi Feltételek módosítása

(1) A trnd fenntartja a jogot arra, hogy e Használati és Részvételi Feltételeket jövőbeli hatállyal bármikor módosítsa. A trnd közzéteszi a módosított feltételeket a trnd Platformon, és a Felhasználók a trnd Platformra történő következő belépéskor lehetőséget kapnak ezek elfogadására. A módosítások a trnd által meghatározott időponttól lépnek hatályba.

(2) Ha valamely Felhasználó nem ért egyet a változtatással, e Használati és Részvételi Feltételek 11. szakaszával összhangban bármikor megszüntetheti a tagságát. Ebben az esetben bármely tovább folytatódó Projektszerződésre a Használati és Részvételi Feltételek olyan tartalommal vonatkoznak, amely a Felhasználóra nézve a tagsága megszüntetésre okot adó módosítást megelőzően volt hatályban.

13. Egyetemlegesség, alkalmazandó jog

(1) E Használati és Részvételi Feltételek egy vagy több rendelkezésének részbeni vagy teljes érvénytelensége vagy azzá válása, vagy e Használati és Részvételi Feltételek hiányossága nem érinti a Használati és Részvételi Feltételek többi részének érvényességét, kivéve, ha e Használati és Részvételi Feltételek fenntartása valamelyik fél számára indokolatlan nehézséggel járna.

(2) E Használati és Részvételi Feltételekre a Németországi Szövetségi Köztársaság anyagi joga vonatkozik, kizárva az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezményt (CISG).

Ha a Felhasználó egy olyan fogyasztó, akinek a szokásos tartózkodási helye a Németországi Szövetségi Köztársaságtól eltérő országban található abban az időpontban, amikor a trnd Platformot használja, és/vagy részt vesz egy trnd Projektben, a fenti jogválasztás a szokásos tartózkodási helye szerinti jog kötelezően alkalmazandó rendelkezéseinek sérelme nélkül valósul meg, mivel az alkalmazandó német jog ugyanazt a védelmi szintet biztosítja a fogyasztó számára, mint amelyet a tartózkodási országának joga biztosít. Ezért, a felek a jogválasztás szabadságával élve, e Használati és Részvételi Feltételekre a német jogot alkalmazzák az ilyen fogyasztói szerződések esetében is. Fogyasztónak az a magánszemély minősül, aki Felhasználói Szerződést és/vagy Projektszerződést olyan célból köt, amely meghatározó részben kívül esik a Felhasználó üzleti vagy önfoglalkoztató jellegű szakmai tevékenységén. A fogyasztó mindig a lakóhelye szerinti bíróságon jogosult keresetet indítani a trnd ellen.

14. Elérhetőségünk

Ha kérdésed vagy észrevételed van e Használati és Részvételi Feltételekkel kapcsolatban, a következő címe(ke)n veheted fel velünk a kapcsolatot: Impresszum