Voisins blog

Deze vrijdag is het Burendag. Deze gebeurtenis, die in Frankrijk is opgedoken en in de jaren negentig democratischer is geworden, was en is nog steeds bedoeld om de buren in staat te stellen elkaar op een vriendschappelijke manier te ontmoeten, om het isolement te doorbreken dat zich steeds meer uitbreidt naar de steden en om een gevoel van verbondenheid met de wijk te creëren. Maak van deze gelegenheid gebruik om je dierbare buren te ontmoeten!

Allemaal: Wat gaan jullie doen op Burendag?