Geluk Blog

Sinds 2013 vieren de Verenigde Naties de Internationale Dag van het Geluk als een manier om het belang van geluk in het leven van mensen over de hele wereld te erkennen. Sindsdien worden er elk jaar op 20 maart nieuwe initiatieven gestart om het geluk over de hele wereld te vermeerderen.

In 2015, bijvoorbeeld, hebben de VN 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gelanceerd die erop gericht zijn een einde te maken aan de armoede, de ongelijkheid te verminderen en onze planeet te beschermen - drie belangrijke aspecten die leiden tot welzijn en geluk.

De resolutie werd geïnitieerd door Bhutan, een land dat sinds het begin van de jaren zeventig de waarde van nationaal geluk boven het nationaal inkomen erkende en het doel van Bruto Nationaal Geluk boven het Bruto Nationaal Product koos.

Het motto van dit jaar is "Happier Together", met de focus op de dingen die we met elkaar gemeen hebben, in plaats van wat ons verdeelt.

@Iedereen: Wat is jouw definitie van geluk?