Always Ultra - jak przekazywać opinie?

W projekcie Always Ultra zależy nam na tym, aby możliwie jak najwięcej naszych przyjaciółek i koleżanek dowiedziało się o zaletach nowych podpasek Always Ultra oraz zebrać jak najwięcej raportów z przeprowadzonych rozmów oraz wypełnionych arkuszy Twojego badania opinii.

moje trnd

Raporty - czyli opisy rozmów, opinie na temat nowych podpasek Always Ultra, które prowadzimy wśród naszych koleżanek, przyjaciółek i bliskich. Idealny raport to taki, w którym opisujemy, z kim rozmawiałyśmy, jaka była reakcja naszej rozmówczyni, a każda pozyskana opinia na temat nowych podpasek Always Ultra będzie dodatkowo cenna. Do raportu można również dołączyś zdjęcia, które zawsze spotykają się z ogromnym entuzjazmem po naszej stronie! Najlepszym rozwiązaniem jest napisanie raportu „na gorąco”, bezpośrednio po każdej rozmowie.

Ankiety - naszymi opiniami na temat nowych podpasek Always Ultra w trzech internetowych ankietach na poszczególnych etapach projektu. Pierwsza - ankieta początkowa, druga – w trakcie trwania projektu oraz trzecia – po zakończeniu projektu. Zaproszenie do wypełnienia ankiety otrzymamy poprzez wiadomość e-mail oraz komunikatu, który widoczny będzie na profilu moje trnd, w tytule: „Masz wiadomość!!!”. Ankieta początkowa jest już dostępna - możesz wypełnić ją tutaj.

Twoje badanie opinii - przy pomocy książeczki, którą otrzymałyśmy możemy przeprowadzić badanie opinii wśród 20 osób – przyjaciółek, znajomych, członków rodziny lub koleżanek z pracy. Twoje badanie opinii to idealna okazja do rozmowy na temat projektu oraz nowych podpasek Always Ultra. Po wypełnieniu w książeczce badania pamiętaj, aby każdą wersję papierową przenieść na wersję elektroniczną Twojego badania opinii.

Komentarze - umieszczanie komentarzy na blogu projektu to idealny sposób na podzielenie się swoimi opiniami i wrażeniami wśród innych partnerów trnd oraz tych, którzy odwiedzają strony naszego projektu. Warto być zawsze na bieżąco z informacjami, które pojawiają się na blogu projektu :-)

Im więcej, otwartych, szczerych i prawdziwych informacji uda nam się pozyskać, tym wspólnie osiągniemy większy sukces projektu! Wszystkim życzymy dużo pozytywnych emocji, wrażeń i doświadczeń z nnowymi podpaskami Always Ultra - dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia!