Polityka prywatno ...

Login użytkownika

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta na trnd?

/ Polityka prywatności platformy na Facebook

Polityka prywatności platformy trnd.pl na Facebooku

I. Osoba odpowiedzialna

c/o trnd Data Protection Officer Potsdamer Str. 3 80802 Munich Germany Email: datenschutz@trnd.com jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych wyszczególnionych poniżej (zwanych dalej również "my" lub "my").

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres datenschutz@trnd.com lub na nasz adres pocztowy z dodatkiem "inspektor ochrony danych".

Za przetwarzanie danych odpowiada również Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook"). Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Możesz skontaktować się z Urzędnikiem ds. Prywatności Facebooka tutaj. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Opcje ustawień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Facebook można znaleźć w profilu na Facebooku w punkcie menu Ustawienia.

II. Przetwarzanie danych osobowych (ogólne)

 1. Ogólne Dane osobowe ("dane") to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dane osobowe to nawet dane pseudonimowe, których nie możemy Państwu bezpośrednio przyporządkować, np. za pośrednictwem nazwiska lub adresu e-mail.

 2. Przysługujące prawa W dowolnym momencie mają Państwo prawo do informacji o swoich przechowywanych danych osobowych. Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, mają Państwo prawo żądać ich poprawienia. W pewnych sytuacjach mają Państwo również prawo, by żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem dotyczącym przyszłości.

Mają Państwo również prawo do zażądania elektronicznej kopii swoich danych lub przekazania ich innemu dostawcy. Mają Państwo prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych i złożenia skargi w tym organie, można dochodzić tych praw u osoby odpowiedzialnej.

 1. Obowiązek dostarczania danych Z zasady nie są Państwo zobowiązani do przekazywania danych. Przy zawieraniu umowy wystarczy podać tylko określone informacje (np. adres e-mail lub imię i nazwisko), bez których nie będziemy w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z Państwem. Facebook może dać Państwu różne preferencje. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

 2. Przekazywanie danych osobom trzecim Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Ponadto, dane mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na mocy wykonalnego nakazu urzędowego lub sądowego.

 3. Dostawca usług Częściowo wykorzystujemy dostawców usług do przetwarzania danych. Dostęp usługodawców do Państwa danych jest ograniczony w niezbędnym zakresie. Usługodawcy są zazwyczaj zintegrowani jako tzw. kontraktowi przetwarzający, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 4. Przekazywanie danych do krajów nienależących do EOG Dane mogą być również przekazywane osobom trzecim lub wykonawcom z siedzibą w krajach nienależących do EOG. W takim przypadku zapewniamy, że odbiorca ma zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych przed ich przekazaniem. Niektóre z osób trzecich, z którymi mamy do czynienia, mają swoje siedziby w USA (odnotowane w szczegółowych wyjaśnieniach) i są zarejestrowane pod tzw. Lista zarejestrowanych tam przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list. Zawarliśmy również z różnymi firmami tzw. standardowe klauzule umowne UE. Dalsze informacje można uzyskać u naszego inspektora ochrony danych na życzenie.

 5. Czas składowania Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia naszej oferty i związanych z nią usług lub mamy uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem danych, które musimy przechowywać w celu zachowania ustawowych (np. podatkowych lub handlowych) okresów przechowywania (np. faktur).

 6. Pseudonimowe przetwarzanie danych Wymienione poniżej przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo na zasadzie pseudonimów. Oznacza to, że my lub osoby trzecie nie możemy przyporządkować danych bezpośrednio do użytkownika, np. poprzez nazwę lub adres e-mail, ale tworzony jest profil, np. za pomocą identyfikatora lub pliku cookie.

III. Przetwarzanie danych przez nas podczas korzystania z naszych stron na Facebooku Opisane poniżej przetwarzanie danych służy do obsługi naszych stron na Facebooku.

 1. Uwagi ogólne Facebook dostarcza nam danych statystycznych na temat odwiedzających nasze strony na Facebooku poprzez funkcję "Insights" (Wgląd). Nie możemy ich przypisać do żadnej konkretnej osoby. Dzięki tej funkcji możemy lepiej analizować nasze strony i dostosowywać je do potrzeb i zainteresowań odwiedzających. W związku z tą funkcją Facebook przetwarza dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights.

 2. Interakcje na naszych stronach Możemy również sprawdzić, czy dany użytkownik Facebooka zapisał się lub zapisał na jedną z naszych stron na Facebooku. Komentarze na naszych stronach na Facebooku możemy również przypisywać indywidualnym użytkownikom.

 3. Monitorowanie Używamy Arvato Services Essen GmbH, Hollestr. 7a, 45127 Essen, Niemcy, aby monitorować treść komentarzy na naszych stronach na Facebooku. Wszystkie komentarze będą sprawdzane w celu zidentyfikowania nieodpowiednich treści. Można stwierdzić, pod jakim profilem na Facebooku został zamieszczony określony komentarz. Monitorowana jest treść komentarza, znacznik czasowy utworzenia komentarza, identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika Facebooka oraz odniesienie do poprzednich postów i komentarzy. Wynikiem sprawdzenia może być ukrycie komentarza lub zablokowanie użytkownika. Podstawę prawną stanowią zapisy RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży, aby treści przez nas przekazywane nie były kojarzone z niewłaściwymi komentarzami i abyśmy zapobiegali przestępstwom (np. obelgom).

IV. Przetwarzanie danych, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej. Na stronach Facebook mają Państwo wiele możliwości, by skontaktować się z nami w różnych celach. Podane w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Wiadomości są usuwane najpóźniej po przetworzeniu wniosku, chyba że ich zatrzymanie jest wymagane z innych powodów.

Status: czerwiec 2018 r.