Etap realizacji projektu rozpocznie się 21.11.2013

Każdy z 400 wybranych do projektu partnerów trnd otrzyma własny Pakiet Startowy: