Hemp cycle

Hemp Cycle

O abordare nouă în îngrijirea periodelor de menstruație cu absorbantele și tampoanele Hemp Cycle!

500 participanți
Îngrijire personală & Cosmetice
26/02/2024 to 03/05/2024

Termeni specifici ale proiectului trnd Hemp Cycle

1. DEFINIȚII

De fiecare dată când următorii termeni sunt utilizați în aceste Clauze și condiții, aceștia trebuie înțeleși cu următoarea semnificație: 1.1. Organizator/trnd- Territory Influence CEE Kft., cu sediul social la Budapesta (01-09-194651), nr. 1095, Ipar utca 5., Budapesta, Ungaria, a intrat în Registrul Antreprenorilor întocmit de Tribunalul Districtual al capitalei Budapesta, Ungaria, cu numărul de registru KRS: 01-09-194651, cu codul TVA (NIP): HU23288579. Adresa de contact și corespondență: Territory Influence CEE Kft, 1095, Ipar utca 5., Budapesta, Ungaria.

1.2. Site-ul web - un serviciu de Internet, situat la adresa trnd.ro, prin care fiecare Utilizator se poate înregistra pe Site - în conformitate cu regulile și cerințele aplicabile ale Site-ului - și astfel să poată participa la proiecte si campanii, inclusiv Campanii, organizate de trnd și/sau companiile afiliate pe baza capitalului sau a relațiilor personale cu trnd;

1.3. Participantul - un utilizator al Serviciului înregistrat ca membru al comunității trnd, care are vârsta legală și capacitate juridică deplină, selectat pentru a participa la Campanie și care îndeplinește toate cerințele de participare la Campanie;

1.4. Campania - o campanie organizată de trnd care vizează testarea și evaluarea Produsului Partenerului de Campanie (indicat de fiecare dată pe Site pentru Campania respectivă). Participarea la Campanie depinde de îndeplinirea tuturor cerințelor specificate în Regulament și pe Site pentru respectiva Campanie;

1.5. Produs - un produs care va fi testat și evaluat de către Participanții la Campanie, în special în modul indicat de fiecare dată pe Site, în cadrul unei campanii specifice. Produsul furnizat Participantului este unul nou, în ambalajul său original, și este oferit împreună cu instrucțiunile de utilizare (daca produsul respectiv este prevăzut cu astfel de instrucțiuni);

1.6. Partener de Campanie - o companie care participă la Campanie, care pune la dispoziție un anumit Produs - în cadrul căreia, atât datele Partenerului, cât și ale Produsului, trebuie să fie specificate de fiecare dată în anunțul de promovare a Campaniei;

1.7. Regulamente - aceste reglementări generale pentru Campanie. Regulamentele se aplică fiecărei campanii, cu excepția Campaniilor pentru care se prevede un Regulament separat. Pentru aspectele care nu sunt reglementate prin prezentul Regulament, se aplică prevederile reglementărilor Site-ului, disponibile pe [TBC], precum și informațiile furnizate de Organizator în anunțurile Campaniei respective.

1.8. Anunțul Campaniei - condițiile unei Campanii, indicate de fiecare dată pe Site.

2. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

2.1. Campania începe și se încheie de fiecare dată la datele indicate, în fiecare caz, în anunțul Campaniei.

2.2. Campania va avea loc în România.

2.3. Campania este organizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și în conformitate cu prevederile generale aplicabile potrivit legii.

2.4. Participarea la Campanie este voluntară și gratuită.

2.5. Pentru a participa la Campanie, un utilizator înregistrat pe Site trebuie să aibă vârsta legală și capacitate juridică deplină și să își afirme intenția de a participa la Campanie prin completarea cererii de înscriere la Campanie, disponibilă pe Site. Cererea de înscriere la Campanie trebuie completată integral și cu date reale și trimisă în conformitate cu informațiile indicate. Utilizatorul declară că datele furnizate de acesta în cererea de înscriere sunt adevărate. În situații speciale justificate care pot genera suspiciunea potrivit căreia datele furnizate sunt false, Organizatorul poate accepta înscrierea Utilizatorului după verificarea datelor furnizate de Utilizator. Pentru a trimite o cerere de înscriere, Utilizatorul trebuie să accepte Regulamentele. Primirea cererii va fi confirmată electronic prin intermediul contului trnd al Utilizatorului; acest fapt reprezintă doar confirmarea de primire a cererii și nu constituie acceptarea cererii și nici că Utilizatorul a fost selectat ca Participant la Campanie.

2.6. Campania este prevăzută pentru a include un număr limitat de 500 Participanți (în principiu, egal cu numărul de Produse furnizate pentru testare în cadrul unei anumite Campanii) care îndeplinesc anumite criterii (care, în anumite cazuri, pot constitui secrete de afaceri ale Partenerului sau ale Organizatorului) stabilite, pentru grupul țintă relevant, de către trnd și/sau Partenerul de campanie ale căror Produse sunt testate în cadrul Campaniei. Prin urmare, selectarea Participanților la Campanie se va baza, printre altele, pe astfel de criterii, dar este la latitudinea trnd. Astfel de criterii pot fi: vârsta, reședința, activitatea în rețelele sociale, obiceiurile consumatorilor, utilizarea mărcii, disponibilitatea de a participa la campanie. În cazul în care cererea unui utilizator este revizuită cu succes de către Organizator și utilizatorul este selectat ca Participant la Campanie, utilizatorul va primi un e-mail suplimentar de la Organizator la adresa de e-mail furnizată de utilizator pentru a-și confirma participarea la Campanie.

2.7. Fiecare participant la campanie va primi gratuit Produsul Partenerului de Campanie în scopul testării, evaluării și recomandării acestuia. În cazul în care Produsul este recomandat de către Participant (în cazul în care Organizatorul solicită Participantului să facă acest lucru sau se va indica astfel în anunțul campaniei), Participantul trebuie să-și exprime întotdeauna în mod deschis opinia cu privire la Produs, inclusiv exprimându-și satisfacția, satisfacția sau critica cu privire la Produs.

2.8. Participantul care participă la Campanie este obligat să participe la Campanie în concordanță cu legislația aplicabilă, normele sociale și obiceiurile, precum și cu prevederile prezentului Regulament și reglementările Site-ului.

2.9. Fiecare participant poate participa la o anumită campanie o singură dată (cu excepția cazului în care Organizatorul nu indică alte prevederi pentru o anumită campanie). Din acest motiv, în special, este interzisă orice acțiune menită să creeze și/sau să utilizeze mai multe conturi pe Site, să se solicite înscrierea la o Campanie prin mai multe conturi sau să se întreprindă orice acțiuni care urmăresc obținerea unui număr mai mare de Produse decât cel prevăzut într-o anumită Campanie pentru același Participant.

2.10. Participantul nu poate transfera drepturile și obligațiile care decurg din participarea la Campanie unei terțe părți.

2.11. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude un Participant din Campanie în cazul în care Participantul participă la Campanie în mod contrar reglementărilor în vigoare și/sau încalcă prevederile prezentului Regulament și/sau ale Regulamentului Site-ului.

3. TESTAREA PRODUSULUI.

3.1. Organizatorul va suporta cheltuielile pentru livrarea Produsului către Participant, la adresa indicată de Participant în cererea de înscriere la Campanie, pe teritoriul României. Organizatorul va suporta cheltuielile pentru livrarea Produsului către Participant, la adresa indicată de Participant în cererea de înscriere la Campanie, pe teritoriul României. În cazul în care datele și/sau adresa furnizate de Participant sunt incorecte, iar Participantul nu poate primi pachetul sau în cazul în care Participantul nu primește pachetul corect, se poate decide excluderea Participantului din Campanie.

3.2.Produsul furnizat Participantului este unul nou, în ambalajul său original, și este oferit împreună cu instrucțiunile de utilizare (daca produsul respectiv este prevăzut cu astfel de instrucțiuni). Participantul este obligat să verifice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data livrării Produsului, starea sa tehnică, inclusiv eficiența și caracterul complet al tuturor accesoriilor suplimentare ale Produsului, iar în cazul observării oricăror nereguli, deteriorări, lipsuri, funcționări incorecte etc. inclusiv în ceea ce privește ambalajul Produsului, acesta trebuie să transmită imediat observațiile sale către trnd (la următoarea adresă de e-mail: info@trnd.ro. Netrimiterea obiecțiilor/informațiilor menționate mai sus către trnd în termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea Produsului înseamnă că Participantul nu are obiecții față de produs.

3.3. Până la returnarea Produsului testat, Participantul este obligat: a) să utilizeze Produsul într-o manieră corespunzătoare caracteristicilor sale și domeniului de utilizare, în conformitate cu normele de siguranță de bază, inclusiv cele indicate în instrucțiunile de utilizare, precum și în conformitate cu aceste Clauze și condiții și cu documentele relevante care însoțesc Produsul, în special instrucțiunile, condițiile de utilizare, recomandările producătorului etc.; b) să suporte costurile utilizării și funcționării normale a Produsului; (c) să acorde atenția necesară pentru utilizarea, depozitarea și protecția corespunzătoare a Produsului împotriva deteriorării, distrugerii, furtului sau pierderii; d) să nu subînchirieze, să ofere elementele integrale sau separate ale Produsului în vederea utilizării sale de către o terță parte în scopuri lucrative (cu excepția cazului în care anunțurile de promovare a Campaniei indică altfel); e) să utilizeze Produsul exclusiv în scopul Campaniei și în conformitate cu obiectivul acestuia (în special, obținerea opiniei asupra Produsului a Participantului la Campanie) și, prin urmare, să nu utilizeze Produsul în scopuri lucrative (cu excepția cazului în care anunțurile de promovare a Campaniei indică altfel); f) să transmită trnd informațiile cu privire la orice defecte, defecțiuni, funcționări necorespunzătoare, deteriorări ale Produsului și alte defecte care afectează buna funcționare a acestuia și, la cererea trnd, să pune Produsul la dispoziția trnd sau a unei entități autorizate/desemnate de către trnd - în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția unuia dintre evenimentele menționate mai sus (la adresa de e-mail info@trnd.ro;
g) să nu efectueze, însuși sau prin intermediul unor părți terțe (inclusiv prin contractarea unor astfel de activități), niciun fel de operațiuni de întreținere, reparații sau orice alte modificări aduse Produsului fără aprobarea prealabilă, în scris sau prin e-mail, a trnd (cu excepția cazului în care anunțurile de promovare a Campanie sau instrucțiunile de utilizare livrate împreună cu Produsul indică altfel); h) să nu vândă, să subînchirieze, să cesioneze gajul, să atribuie ca garanție sau să renunțe în niciun alt mod la Produs. i) exprimarea opiniilor cu privire la Produs (atât proprii, cât și eventual ale unor părți terțe care au participat în testarea Produsului) - inclusiv la formularele și instrumentele oferite de Organizator - de fiecare dată în modul indicat în anunțul Campaniei.

3.4. Produsul rămâne proprietatea entității care furnizează Produsul pentru Campanie (sau trnd) pe tot parcursul utilizării acestuia de către Participant și, în special, nu există niciun transfer al dreptului de proprietate asupra Produsului în baza unei relații juridice, cu excepția cazului în care trnd vă informează în mod expres altfel.

3.5. Participantul nu este responsabil pentru uzura Produsului provocată de utilizarea sa normală.

3.6. Participantul este, în general, răspunzător pentru orice pierdere, confiscare, nereturnare, deteriorare sau distrugere a Produsului din motive care pot fi atribuite Participantului și care nu sunt cauzate de defectele sale de fabricație sau din utilizarea sa corespunzătoare. În cazul apariției oricăreia dintre situațiile menționate mai sus, Participantul este obligat să informeze imediat Organizatorul.

3.7. La sfârșitul campaniei, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, Participantul poate păstra Produsul.

3.8. Participantul declară că întregul conținut pe care îl trimite și/sau publică în orice materiale (în special, în formulare și prin intermediul instrumentelor informatice disponibile pe Site, rețelele sociale, forumurile online etc.), inclusiv opiniile cu privire la produs, nu prezintă vicii juridice și nu încalcă niciun drept al părților terțe și pot să fie utilizate în conformitate cu aceste Clauze și condiții. În plus, Participantul declară pe proprie răspundere că acest conținut: 1/ este expresia creativității sale originale proprii, 2/ nu încalcă drepturile părților terțe, nu sunt grevate de drepturile părților terțe, părțile terțe nu revendică nicio pretenție în acest sens, 3/ au obținut toate permisiunile sau consimțămintele cerute de lege (inclusiv drepturile de fotografiere a persoanelor și de a partaja imaginea lor) pentru utilizarea acestor materiale, în măsura în care acestea sunt necesare sau care trebuie obținute pentru utilizarea lor în conformitate cu Regulamentele; 4/ utilizarea lor de către Organizator și/sau Partenerul de Campanie și sub licența menționată în punctul. 3.9. de mai jos, nu impune ca remunerația să fie plătită autorilor și entităților cu drepturi conexe, atât direct, cât și prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe. În cazuri justificate, Organizatorul are dreptul de a verifica informațiile de mai sus, în special solicitând Participantului să prezinte o confirmare a drepturilor deținute și consimțământul obținut de la părțile terțe. În cazul în care oricare dintre declarațiile participantului menționate în aceste Reguli și Regulamente se dovedește a fi diferită de situația reală și/sau juridică, Participantul care a făcut declarația falsă (în special în ceea ce privește drepturile asupra conținutului trimis/publicat) va avea responsabilitate deplină pentru acest lucru și, în cazul în care Organizatorul va suferi un prejudiciu în acest sens, Participantul se angajează să îl remedieze integral imediat.

4. COMUNICARE.

4.1. Participantul autorizează Organizatorul să comunice cu Participantul privind aspecte referitoare la participarea sa la Campanie prin e-mail, telefon (inclusiv mesaje text) sau teleconferință, utilizând datele furnizate de Participant.

5. RECLAMAȚII

5.1 Reclamațiile privind Campania vor fi primite de către Organizator în scris sau pe cale electronică, la următoarea adresă de corespondență a Organizatorului: Territory Influence CEE Kft., Rákóczi út 42., 1072 Budapest e-mail: info@trnd.ro - în termen de 14 zile de la încheierea campaniei.
5.2 Reclamațiile vor fi rezolvate de către Comisia pentru reclamații formată din reprezentanți ai Organizatorului și/sau ai Partenerului.
5.3 În cazul plângerilor depuse prin poștă, data trimiterii este cea care va fi luată în considerare.
5.4 Reclamațiile depuse vor fi examinate de Comitetul pentru reclamații în termen de cel mult 14 zile de la data primirii reclamației.
5.5 Părțile interesate vor fi notificate cu privire la examinarea reclamației prin scrisoare recomandată sau pe cale electronică la adresa de e-mail furnizată de partea interesată, trimisă în termen de cel mult 7 zile de la data examinării reclamației de către Comitetul pentru reclamații.
5.6 Decizia Comitetului pentru reclamații este definitivă, ceea ce nu exclude dreptul reclamantului de a apela la instanțele de drept pentru a-și prezenta reclamația.

6. DISPOZIŢII FINALE

6.1. Aceste Clauze și condiții sunt disponibile pe adresa: Condiții de utilizare și particiapre și la sediul Organizatorului.

6.2. Prin participarea la Campanie, Participantul confirmă faptul că este de acord cu toate regulile cuprinse în Regulament.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Clauze și condiții, cu condiția ca acestea să nu încalce drepturile deja dobândite ale Participantului. Organizatorul trebuie să informeze Participantul cu privire la orice modificare cu cel puțin 14 zile înainte de introducerea modificării.

6.4 Pentru aspectele care nu intră sub incidența acestor Clauze și condiții, se aplică dispozițiile relevante prevăzute de lege și dispozițiile relevante prevăzute de Regulamentul privind serviciile.

ORGANIZATOR