Co wyróżnia ERV?

Centrum alarmowe, sieć placówek partnerskich i specjalizacja w dziedzinie ubezpieczeń podróży - ERV przedstawia na czym skupia się w budowaniu swojej marki i oferty w dziedzinie ubezpieczeń turystycznych.

ERV jest jedynym ubezpieczycielem skoncentrowanym wyłącznie na ubezpieczeniach podróży. Dla innych ubezpieczycieli ubezpieczenia turystyczne stanowią część portfolio, dla ERV jest to podstawowy i jedyny produkt.

ERV posiada własne 24-godzinne Centrum Alarmowe oraz działającą na całym świecie sieć EuroCentrów, które dzięki znajomości lokalnych realiów dbają o jakość świadczonych usług w najodleglejszych zakątkach świata.

Koordynatorzy Centrum Alarmowego są w stałym kontakcie z lekarzami oraz placówkami medycznymi, umożliwia to wybór odpowiedniego szpitala i zapewnienie leczenia stosownego do postawionej diagnozy.

Kiedy kontaktować się z Centrum Alarmowym (tylko podczas podróży zagranicznej):

  • hospitalizacja

  • kompleksowe leczenie ambulatoryjne lub jeśli klient nie może zapłacić na miejscu

  • potrzeby zapewnienia opiekuna osobie poszkodowanej

  • konieczność wcześniejszego powrotu do kraju

  • spowodowanie szkody osobie trzeciej

  • w dowolnym momencie w celu uzyskania porady lub informacji

W miejscowościach wakacyjnych o nasilonym ruchu turystycznym, ERV posiada podpisane umowy z tzw. placówkami partnerskimi. W wybranych placówkach w Turcji, Bułgarii, Grecji i Egipcie leczenie odbywa się bez konieczności ponoszenia opłat na miejscu. Dlatego tak ważne jest, aby skontaktować się z Centrum Alarmowym, które pokieruje do odpowiedniej placówki. W jego zadaniach jest również zorganizowanie dla nas transportu do szpitala o wyższym standardzie jeśli ten, do którego trafimy po wypadku nie będzie odpowiadał odpowiednim normom.

Pamiętajmy o tym, aby reagując na konkretne zdarzenia sprawdzić ponownie warunki naszego ubezpieczenia, mieć przy sobie nr polisy i nr do Centrum Alarmowego oraz zachować rachunki oraz dokument z postawioną diagnozą, aby móc ubiegać się o zwrot kosztów.

Ankieta trnd

Co Twoim zdaniem jest najważniejsze spośród tego, co zapewnia Centrum Alarmowe (polskojęzyczni koordynatorzy)?

Pomoc w organizacji leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.

143 deklaracji, 28%

Udzielenie informacji o prywatnych i publicznych placówkach medycznych.

15 deklaracji, 3%

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia (udzielana placówce, w której odbywamy leczenie).

272 deklaracji, 54%

Organizacja transportu i zakwaterowania osób towarzyszących.

10 deklaracji, 2%

Profesjonalny transport medyczny (karetka, samolot, ambulans lotniczy)

52 deklaracji, 10%

Dostarczenie leków.

2 deklaracji, 0%

Organizacja pomocy prawnej.

10 deklaracji, 2%

Czego w pierwszej kolejności oczekujecie od Centrum Alarmowego? Czym dla Was powinien wyróżniać się ubezpieczyciel i jego oferta w zakresie ubezpieczenia podróży?