Projekt ERV: zgłoszenia do projektu

Już teraz możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy do dwutygodniowego, edukacyjno-informacyjnego projektu ERV i podzielić się swoją opinią i doświadczeniami na blogu!