ERV - co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia podróży

Wiemy już dlaczego ubezpieczenie podróży może przyczynić się do tego, że nasz urlop stanie się prawdziwie beztroski. Sprawdźmy teraz, co oferuje w ramach ubezpieczenia podróży ERV!

ERV

ERV oferuje ubezpieczenia krótkoterminowe i roczne, w czterech wariantach: TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS. Każdy z pakietów obejmuje koszty transportu i leczenia, NNW, całodobowe assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym występuje wyłącznie w pakietach w pakietach TOP i TOP PLUS, wynosi do 200.000 EUR.

Suma ubezpieczenia wynosi od 20.000 EUR do 150.000 EUR w zależności od wariantu, preferencyjne składki obowiązują dla osób podróżujących z dziećmi, a zniżki dla dzieci i studentów.

ERV ubezpiecza m.in.:

  • koszty leczenia, transportu za granicą oraz repatriacji

  • bagaż podróżny oraz opóźnienie dostarczenia bagażu

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków

  • wykonywanie pracy fizycznej, również o wysokim stopniu ryzyka (polega na rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej o wypadki podczas wykonywania pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka, związanej np. z używaniem niebezpiecznych narzędzi, środków chemicznych, obsługą maszych budowlanych i wyburzeniowych)

  • następstwa chorób przewlekłych (potrzebne w przypadku nagłego nasilenia się objawów choroby podczas podróży)

  • koszty ratownictwa

  • koszty rezygnacji i przerwania podróży (oznacza 100% zwrotu kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w podróży, przed jej rozpoczęciem lub w trakcie, obejmujące m.in. nagłe zachorowanie, kradzież dokumentów, wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego).

  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

  • uprawianie sportu podczas aktywnego wypoczynku (obejmuje m.in. narciarstwo, sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne i wyczynowe)

Ankieta trnd

Jaki pakiet wybrałbyś/abyś w ramach ubezpieczenia podróży?

Koszty transportu i leczenia, NNW, całodobowe assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu.

54 deklaracji, 10%

Koszty transportu i leczenia, NNW, całodobowe assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu i odpowiedzialność cywilną.

117 deklaracji, 22%

Koszty transportu i leczenia, NNW, assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu z rozszerzeniem o koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

208 deklaracji, 40%

Koszty transportu i leczenia, NNW, całodobowe assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu z rozszerzeniem o pakiet SKI lub SPORT.

39 deklaracji, 7%

Koszty transportu i leczenia, NNW, całodobowe assistance medyczne, ubezpieczenie bagażu z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych.

107 deklaracji, 20%

Jakiego rodzaju ubezpieczenie wydaje Wam się najbardziej dopasowane do potrzeb Waszych i bliskich? Jaki zakres ubezpieczenia jest Waszym zdaniem najbadziej przydatny dla osób wyjeżdżających w podróż?